Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Specialpædagogik - Eksamen

Specialpædagogik - Eksamen

Sommereksamen 2019

Tilmelding til sommereksamen er fra 15. februar til 28. februar 2019 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver - både mundtligt og skriftligt - senest den 21. maj 2019 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdt i uge 24 og uge 25, 2019

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Tilmelding til syge-omprøve sommer 2019

Tilmeldingsperioden til syge-omprøven ligger 1.-5. juli 2019 via STADS selvbetjening

Tilmeldingen til syge-omprøven forudsætter at du har en aktiv eksamenstilmelding ved den ordinære eksamen.

Afleveringsfrist ved syge-omprøve: 8. august, kl. 13.59

Mundtlige eksaminer ved syge-omprøve: uge 34

 

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, når der kommer tilmeldinger.

Eksamensdatoer sommereksamen 2019

Eksamensdatoer for Master i Specialpædagogik

Modul 4 - masterprojekt: 12.-13. juni 2019

Der tages forbehold for ændringer

Eksamensplaner

Eksamensplaner vil fremover findes i Digital Eksamen. (Eksamen.au.dk) ca. 1 uge efter afleveringsfristen.
I skal logge ind i Digital eksamen (ligesom da I afleverede opgave) klik på modulet og I vil komme frem til jeres kvittering for aflevering. Her vil I nederst kunne klikke på et dokument med eksamensplanen.
Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.03.2019