Digital Eksamen

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Support

Teknisk support for studerende

Kontakt Arts IT-Support på 87 15 09 11. 

Administrativ support for studerende

Hvis du har problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, skal du henvende dig til dit eksamensteam. Du finder teamets kontaktoplysninger i Digital eksamen i forbindelse med den pågældende prøve.

Hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Online eksamen

Find information om og hjælp til hvordan du går til online eksamen:

 • Hold altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om afholdelsen af eksamen for dit fag.
 • Tidspunkt og lokale kan du se i Digital Eksamen:  Seneste afleveringstidspunkt for en skriftlig opgave, dato og tidspunkt for en mundlig eksamen, og hvilket lokale du skal være i til mundtlig eksamen eller stedprøve.
 • Du får tilsendt en notifikationsmail i AU Mail, når din eksamen er aktiveret i systemet Digital Eksamen. Du kan se din AU Mail i mitstudie.au.dk (samme login som til mit.au.dk).

Eksamensformer

Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet

Før eksamen

Hvornår åbner min eksamen?

Når din eksamen er gjort klar i Digital Eksamen, får du en notifikation sendt til din AU-mail, og du kan logge på systemet og se, hvornår eksamenen åbner.  

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Hvordan samler jeg flere pdf'er til én samlet pdf

I Digital Eksamen skal du aflevere dit hoveddokument som pdf. Hvis din eksamen består af flere dele - fx en fri hjemmeopgaver + en bunden hjemmeopgave - skal de samles i et pdf-dokument. Du kan finde (gratis) programmer på nettet, som du kan bruge til det.

Under eksamen

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Kan jeg redigere eller slette i min afleverede opgave?

Ja - hvis du har afleveret, men fortryder, har du  mulighed for enten at redigere din opgave/besvarelse eller slette den inden for fristen.

Vær opmærksom på, at den senest uploadede version af din besvarelse skal være afleveret rettidigt.

Idet du uploader besvarelsen igen, overskrives den tidligere uploadede. Hvis den senest uploadede version afleveres for sent, vil din besvarelse blive registreret som for sent afleveret, også selvom du har uploadet en tidligere version af besvarelsen inden for fristen.

Du kan ikke slette din opgave/besvarelse efter fristen.

Hvordan afleverer vi en gruppebesvarelse?

Se vejledning

Jeg har tekniske problemer med afleveringen

Hvis systemmæssige problemer med Digital Eksamen forhindrer dig i at aflevere inden for fristen, skal du dokumentere problemet fx med et screendump med dato og klokkeslæt.

Herefter skal du aflevere hurtigst muligt.

Hjælp til selvhjælp:

 • Ryd browserens cache (Clear cache) - vejledning
 • Skift til en anden browser – fx Chrome

Kontakt supporten

Efter eksamen

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Jeg har en mundtlig prøve efter aflevering

I Digital Eksamen kan du finde dato, klokkeslet og lokale for den mundtlige del af din eksamen.

Særligt for specialer:

Hvordan tilmelder vi os som gruppe?

Oplysningen om, at I afleverer jeres speciale som gruppe trækkes direkte fra STADS fra jeres tidligere indmelding om gruppespeciale. Så I skal ikke gøre noget i forhold til det.

Særligt for specialer:

Kan jeg/vi ikke redigere eller slette i det afleverede speciale?

Nej. Du/I kan ikke redigere eller slette din/jeres aflevering, når den først er foretaget i Digital Eksamen
Dette er modsat af, hvad der gælder for andre skriftlige hjemmeopgaver, og det fremgår ikke af "Vejledning for skriftlige hjemmeopgaver".

Jeg har et fysisk produkt som bilag

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts. Find nærmere information på Specialesiden, "Aflevering af specialet".

De øvrige dele af specialet skal afleveres via Digital Eksamen.

Mundtlig eksamen

Du modtager en notifikationsmail, når din mundtlige eksamen er gjort synlig i Digital Eksamen.

I Digital Eksamen vil du kunne finde:

 • eksamensopslag/rækkefølgeliste
 • dato og klokkeslet
 • lokale
 • eksamensspørgsmål

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Undervisningsdeltagelse

Du kan se i Digital Eksamen at du er tilmeldt eksamen med formen "Undervisningsdeltagelse". Du kan ikke foretage dig noget, men blot følge processen. Når der står "Bedømmelsen er klar" kan du gå i STADS og se din bedømmelse.

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Skriftlige stedprøver/hal-eksamen

Da næsten alle eksamener på Arts er digitale, skal du altid medbringe din computer til skriftlige stedprøver. 

Der findes stadig eksamener, hvor du skal skrive eksamensbesvarelsen i hånden. Selvom opgaven skrives i hånden skal du alligevel aflevere et hoveddokument i Digital Eksamen. Et hoveddokument er en PDF-fil med navn, studienr. og navnet på eksamen. Dette skal du uploade og aflevere i Digital eksamen inden eksamen slutter.  Selve eksamensbesvarelsen (papirudgaven) skal du aflevere til eksamenstilsynet inden eksamen slutter. 

En del af de stedprøver der skal afvikles i Digital Eksamen skal overvåges med systemet ITX Flex. Du kan se i Digital Eksamen på selve stedprøven, om den skal overvåges med ITX Flex.

Du har mulighed for at teste IT-flex ved en demo-eksamen inden din eksamen.

Digital Eksamen

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

OBS! Kun én aflevering i DE

Ved en skriftlig stedprøve/hal-eksamen kan du IKKE redigere eller slette din opgave, når den er afleveret i Digital Eksamen. Aflever derfor kun den endelige version.

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

ITX Flex

ITX Flex

Hvis du skal til en digital skriftlig eksamen, kan det være påkrævet, at du installerer og kører programmet ITX Flex på din computer under hele eksamenen. ITX Flex er et program til overvågning af din computer i løbet af eksamen. Hvis ITX Flex er påkrævet, er det dit eget ansvar, at programmet kører på din computer under hele eksamenen.

Se eventuelt denne vejledning til skriftlige eksamener med ITX Flex.

Videovejledninger til Mac og PC

Videovejledninger til de skriftlige stedprøver, der kræver ITX Flex:
Se playlisten indeholdende videoer med hjælp til skriftlige eksamener til både Mac og PC

ITX Flex demoeksamen

Det er muligt at teste ITX Flex i en demoeksamen inden selve eksamen. 

Hent ITX Flex

For at tilgå demoeksamen skal du anvende:

 • Personlig kode til demoeksamen:  E00000    
 • Pinkode til demoeksamen: 00000

For demoeksamen gælder det:

 • At du kan anvende det viste arbejdsbibliotek som mappe på din computer eller angive et nyt, helt som til eksamen. Du kan frit slette mappen efterfølgende.
 • Demoeksamen går i gang efter 2 minutter, og eksamen varer 10 minutter.
 • Du kan hente et demo-opgavesæt som gemmes i mappen valgt som arbejdsbibliotek, helt som til eksamen.
 • Du kan teste, at ITX Flex danner en rød ramme rundt om din skærm og derved, at alt virker, som det skal.
 • ITX Flex optager, men gemmer ikke noget data, når du gør brug af demoeksamen.
 • Du kan ikke teste aflevering, da dette foregår på eksamen.au.dk.

Brug ITX Flex til at hente dit opgavesæt

Skal du til en eksamen, der gør brug af ITX Flex, kan du hente dit opgavesæt herigennem. Se den korte vejledning for mere information om brug af ITX Flex.

Systemkrav til ITX Flex

Minimumskrav

PC: Windows 7

Mac: OSX 10.10 (Yosemite)


Yderligere krav i forbindelse med brug af ITX Flex

 • Du skal have internetadgang og må ikke blokkere ITX Flex’ adgang til internet/ITX Backend
 • Du skal minimum have 2 GB fri disk plads
 • Du skal sørge for, at programmet må skrive til den folder, det er installeret i


Hvordan ved jeg om min computer lever op til kravene?

Når du starter ITX Flex, foretager programmet et health check af computeren. Lever din computer op til kravene, vil du se tre grønne flueben, som vist her:

Hvordan ved jeg, om ITX Flex optager?

ITX Flex vil være synlig, som en rød ramme omkring din skærm, når programmet optager.

Hvad har ITX Flex optaget?

Du har mulighed for at tilgå det data, ITX Flex har optaget undervejs i din eksamen. Under eksamensinformationer kan du se, hvornår din eksamenslog er tilgængelig og fra din afleveringskvittering, kan du tilgå din eksamenslog, så snart den er tilgængelig.