Omprøve (re-eksamen)

Omprøverne afholdes som hovedregel i februar og august.
Datoer og tidspunkter for omprøver bliver offentliggjort i eksamensplanerne.

Der er forskellige regelsæt og tilmeldingsfrister for omprøver for følgende grupper:

  1. Bachelor- og kandidatstuderende
  2. Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før
  3. Masterstuderende - du finder information om omprøve under fanen Masteruddannelse på Arts og DPU som du nu kan finde i venstremenuen.

1. Bachelor- og kandidatstuderende på Arts


Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Omprøve i samme semester

Hvis du ikke består en eksamen ved den ordinære prøve, kan du melde dig til omprøve, i den førstkommende omprøveperiode.

Eksempel:
Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august 2017.  

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.  

Frister for tilmelding

Du finder fristen for tilmelding i din eksamensplan.
Vær opmærksom på, at der er kort frist for tilmelding.

Vær også opmærksom på, at din tilmelding er bindende, når tilmeldingsperioden er slut. Hvis du fortryder din tilmelding, skal du sende en mail til Studiecenter Arts, inden tilmeldingsperioden slutter.

OBS: Du kan kun tilmelde dig omprøven i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin.

Omprøve i et andet semester

Hvis du ikke består den første omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig en ny omprøve i et kommende semester. 

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte omprøven. Ligeledes er der større risiko for sammenfald med andre eksamener.

Eksempel:
Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven i den næstkommende eksamenstermin, dvs. i februar 2018.  

Frister for tilmelding

  • 15.-28. september: tilmelding og afmelding til omprøve ved vintereksamen
  • 15.-28. februar: tilmelding og afmelding til omprøve ved sommereksamen

Vær også opmærksom på, at din tilmelding er bindende, når tilmeldingsperioden er slut. Hvis du fortryder din tilmelding, skal du sende en mail til Studiecenter Arts, inden tilmeldingsperioden slutter.

Obs: Hvis du først får dit eksamensresultat efter tilmeldingsperioden, har du mulighed for at til- eller afmelde dig indtil tre dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Prøveformer og pensum

Prøveform

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden prøveform.
I din studieordning er både den ordinære- og omprøveformen beskrevet.

Find din studieordning på mitstudie.au.dk

Pensum ved omprøve

Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre.

Du er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på, at du skal eksamineres efter gammelt pensum. Send en mail til Studiecenter Arts inden for eksamenstilmeldingsperioden (se under 'Omprøve i et andet semester').

Omprøver med forudsætninger (aflevering af pensum, synopsis eller lign. før eksamen)

Din eksamen kan bestå af flere dele, og der kan være krav om, at en eller flere dele skal være opfyldt inden du kan gå til eksamen. Forudsætningerne ved omprøve kan være anderledes end ved den ordinære prøve. Du kan se i din studieordning, om det gælder for dig.

Eftertilmelding til omprøve

Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om at blive eftertilmeldt.

Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

Sygdom og eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du bliver syg, mens du er ved at skrive speciale, har du mulighed for at søge om udsættelse af afleveringsfristen (dispensation). Du skal søge inden din afleveringsfrist.
Læs mere om dispensation fra afleveringsfristen


2. Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før


Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Omprøve i samme semester

Hvis du ikke består en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Eksempel: Du består ikke den ordinære prøve, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.  

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mit.au.dk.

Frister for tilmelding

Du finder fristen for tilmelding i din eksamensplan.

Vær opmærksom på, at der er kort frist for tilmelding.

Din tilmelding til omprøve er bindende, når tilmeldingsperioden er slut.

OBS! Du kan kun tilmelde dig omprøven i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et prøveforsøg i den ordinære termin.

Omprøve i et andet semester

Hvis du ikke består den første omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig prøven igen i et senere semester. Det samme gælder, hvis du ikke har haft mulighed for at gå til den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Du skal være opmærksom på, hvornår 3. og sidste prøveudbud finder sted i færdiggørelsesplanen for BA IVK. Hvis du undlader at tilmelde dig det sidste prøveudbud, vil din uddannelse ikke kunne afsluttes. Du kan finde færdiggørelsesplanen her.

Som udgangspunkt udbydes omprøver kun i samme semester, hvor der også har været udbudt undervisning i faget, og omprøven afvikles i ordinær eksamenstermin.

Udbydes der ikke længere undervisning i faget, vil 3. og sidste prøveudbud blive afviklet i førstkommende reeksamenstermin, jf. færdiggørelsesplanen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære prøve, der afholdes i juni. Du undlader dernæst at bruge, eller du består ikke dit 2. prøveforsøg ved omprøven i august. Du kan så tilmelde dig næste prøveudbud, som du kan finde i  færdiggørelsesplanen .

Skal du tilmeldes omprøven sender du en mail til: team1.uvaeka.arts@au.dk.

Frister for tilmelding

  • 3. april (sommereksamen)
  • 15. oktober (vintereksamen)

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Sygdom og eksamen

Hvis du pga. sygdom ikke har deltaget i eller fuldført en prøve, kan du søge om dispensation via blanketten på mitstudie.au.dk.