Tilmelding til undervisning og eksamen på Arts

Frister for tilmelding

 • 1.-5. maj: tilmelding og framelding til efterårssemestret

 • 1.-5. november: tilmelding og framelding til forårssemestret

Vigtigt at vide

 • Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske undervisning og den tilhørende eksamen forud for hvert semester.
 • Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil ændre din tilmelding, skal du gøre det inden for tilmeldingsperioden på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden. Læs mere om afmelding her.
 • Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altså altid selv tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg. Læs mere på siden om ’Omprøve (reeksamen)’.

Mere om undervisningstilmelding

IV-fag (tidl. HUM-fag) og valgfag

Du vil ikke blive tilmeldt valgfag og andre valgfrie elementer, som f.eks. IV-fag og profilfag, og du skal derfor selv tilmelde dig/angive din prioritet på studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioden.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også automatisk tilmeldt eksamen.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er tilmeldingen bindende. Du kan herefter ikke framelde dig eller skifte valgfag.

Hvis du ikke har overholdt tilmeldingsfristen, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive eftertilmeldt undervisning. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at blive eftertilmeldt undervisningsforløb og kurser, hvor der er ledige pladser.

Profilfag, projektorienteret forløb og feltstudium

Hvis du skal på feltstudium eller i projektorienteret forløb/praktik, skal du tilmelde dig undervisning på din studieselvbetjening (STADS). Dette gælder også, selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale.

Du skal tilmelde dig i tilmeldingsperioden beskrevet ovenfor.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er din tilmelding bindende.

Har du tilmeldt dig feltarbejde eller et projektorienteret forløb på det kommende semester, og lykkes det dig ikke at få en projektaftale eller et feltarbejde på plads, kan du søge om at blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som jf. din studieordning er i det pågældende semester.

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan tilmeldes til fag med ledige pladser.

Læs mere på siden om projektorienteret forløb.

Valgfag på 1. semester

Indgår der valgfrie kurser på 1. semester af din bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig/angive din prioritet via studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

For studerende på følgende bachelor- og bachelortilvalg er fristen den 10.-15. august

 • Historie

For studerende på følgende kandidatuddannelser er fristen den 5.-10. august

 • Antropologi, Almen linje
 • Engelsk (A-linjen)
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
 • Filosofi
 • Informationsvidenskab, A1
 • Litteraturhistorie
 • Kunsthistorie A-linje (Tværfaglig workshop)
 • Medievidenskab A1
 • Religionsvidenskab (A)
 • Teologi

For studerende på følgende kandidattilvalg er fristen d. 5.-10. august

 • Billedkunst og visuel kultur (Tværfaglig workshop)
 • Engelsk (med og uden rammeudvidelse)
 • Historie
 • Filosofi (Filosofiske emner 1)
 • Religionsvidenskab

Kurser på 1. semester af bacheloruddannelsen

Du bliver automatisk servicetilmeldt den obligatoriske undervisning og de tilhørende prøver på 1. semester. Du kan se dine tilmeldinger på din Studietidslinje på mitstudie.au.dk.  

Er du i en situation, der gør, at du ikke kan følge undervisning og eksamen svarerende til  30 ECTS (normeret studieforløb) har du mulighed for at afmelde dig et eller flere undervisningsforløb og tilhørende prøver. Afmelding skal ske senest den 1. september.

Du bør være opmærksom på, at på de fleste uddannelser er alle prøver på 1. semester en del af førsteårsprøven. Inden en eventuel afmelding opfordres du derfor til at kontakte din studievejledning med henblik på at drøfte din studieplanlægning.

Afmelding sker til Studiecenter Arts i Emdrup eller Århus.

Forhåndsgodkendte fag (på en anden uddannelse eller et andet universitet)

Hvis du har fået forhåndsgodkendt fag på en anden uddannelse - evt. på et andet universitet - træder din forhåndsgodkendelse i stedet for undervisnings- og eksamenstilmelding i AU’s system.

Når du har bestået et eller flere kurser på et andet universitet, skal du søge om at få det/dem meritoverført. Først når kurset/kurserne er meritoverført, tæller de med som en del af de 45 ECTS du skal bestå pr. studieår.

Læs mere om frister og procedurer for at søge om forhåndsgodkendelse og merit her

Mere om eksamen

Eksamensformer

Hvis du er i tvivl om, hvilke eksamensformer der findes på din uddannelse, kan du finde svaret i din studieordning, som du kan finde på mitstudie.au.dk.

Hvis du skal til eksamen i et fag, hvor aktiv undervisningsdeltagelse er en prøveform eller en forudsætning for at kunne gå til eksamen, kan du finde information på siden om Undervisningsdeltagelse samt i din studieordning.

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med den kommende eksamenstermin, skal du være opmærksom på, at Arts Studier har en sagsbehandlingstid på op til 8 uger (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid – gerne i hhv. marts og oktober.

Omprøve

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tilmelde dig omprøve. Vær opmærksom på, at der er kort frist, hvis du vil til omprøve i samme semester som den ordinære prøve.

Undervisnings- og eksamenssprog

Hvor finder jeg information om sproget på mine kurser og eksamener?

Du kan finde information om undervisningssproget i kursuskataloget. Regler for eksamenssproget fremgår af din studieordning.  

Arts’ politik for undervisnings- og eksamenssprog

Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.

På en række uddannelser indgås aftale med underviser/eksaminator om, at eksamen foregår på dansk, hvor undervisningen er foregået på engelsk, eller engelsk, hvor undervisningen er foregået på dansk.   

Undtaget fra denne mulighed for at lave en særlig aftale er: 

 • Fag, hvor sprogkundskaber udprøves – her er eksamenssproget altid det studerede sprog og evt. dansk (f.eks. i oversættelsesfag) 
 • Samtlige fag på uddannelser, der udbydes på engelsk. Her er der kun mulighed for undervisning og eksamen på engelsk.  

Hvis der er undervist på flere sprog, har den studerende mulighed for at vælge hvilket sprog vedkommende vil aflægge eksamen på. 

Hvis eksamen udbydes på dansk, er der desuden mulighed for at aflægge eksamen på svensk eller norsk.  

FAQ om undervisnings og eksamenssprog

Har jeg altid ret til at gå til eksamen på alle de sprog, der er angivet for et fag i studieordningen?

Nej, de sprog, der står angivet i studieordningen, er de sprog, som er mulige at udbyde et fag på. Det konkrete sprog kan derfor variere fra udbud til udbud. Du har som udgangspunkt kun mulighed for at gå til eksamen på det/de sprog, som undervisningen har været afholdt på. Du skal derfor kigge i Kursuskataloget for at se, hvilke sprog det drejer sig om i det konkrete udbud.

Herudover er der på en række uddannelser mulighed for at træffe aftaler med underviser om at gå til eksamen på et andet sprog. Det vil være angivet i studieordningen over studiediagrammet, hvis dette er muligt på den enkelte uddannelse, samt hvilke muligheder der er.

Hvis et fag undervises på flere sprog, kan jeg så selv vælge eksamenssprog?

Ja, hvis der er angivet flere sprog (f.eks. dansk og engelsk) som undervisningssprog i Kursuskataloget, kan du vælge mellem disse som eksamenssprog. Dit valg kan dog være begrænset af, hvilke emner/faglige tematikker som er mulige at arbejde med til eksamen, og om underviser, der skal vejlede i og bedømme opgaver inden for disse emner/tematikker, kan eksaminere på det pågældende sprog.

Hvis eksamen foregår på dansk, er det så et krav, at underviser også skal kunne tale dansk ved mundtlige eksaminationer, eller er det tiltrækkeligt, at underviser kan forstå dansk og svare på engelsk?

Så længe underviser forstår dansk og du dermed kan tale dansk, vil det være muligt, at underviser svarer og stiller spørgsmål på engelsk.

Problemer med tilmelding?

Hvis du har problemer med at til- eller afmelde dig, skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer: få support hos AU IT

Særligt for masterstuderende

Er du masterstuderende, så kig på siden Information til masterstuderende