Undervisnings- og eksamenstilmelding på Arts

Frister for tilmelding

 • 1.-5. maj: tilmelding og framelding til efterårssemestret

 • 1.-5. november: tilmelding og framelding til forårssemestret

Vigtigt at vide

 • Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske undervisning og den tilhørende eksamen forud for hvert semester.
 • Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt undervisning og eksamen inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk. 
 • Ønsker du at ændre din tilmelding eller framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden. Læs mere om afmelding her.
 • Du kan ændre dine tilmeldinger på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.
 • Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altså altid selv tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg. Læs mere på siden om ’Omprøve (reeksamen)’.

Mere om undervisningstilmelding

Tilmelding til IV-fag (tidl. HUM-fag) og valgfag

Du vil ikke blive tilmeldt valgfag og andre valgfrie elementer, som f.eks. IV-fag og profilfag, og du skal derfor selv tilmelde dig/angive din prioritet på studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioden.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også automatisk tilmeldt eksamen.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er tilmeldingen bindende. Du kan herefter ikke framelde dig eller skifte valgfag.

Hvis du ikke har overholdt tilmeldingsfristen, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive eftertilmeldt undervisning. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at blive eftertilmeldt undervisningsforløb og kurser, hvor der er ledige pladser.

Tilmelding til profilfag, projektorienteret forløb og feltstudium

Hvis du skal på feltstudium eller i projektorienteret forløb/praktik, skal du tilmelde dig undervisning på din studieselvbetjening (STADS). Dette gælder også, selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale.

Du skal tilmelde dig i tilmeldingsperioden beskrevet ovenfor.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er din tilmelding bindende.

Har du tilmeldt dig feltarbejde eller et projektorienteret forløb på det kommende semester, og lykkes det dig ikke at få en praktikaftale eller et feltarbejde på plads, kan du søge om at blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som jf. din studieordning er i det pågældende semester.

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan tilmeldes til fag med ledige pladser.

Læs mere på siden om projektorienteret forløb.

Tilmelding til valgfag på 1. semester

Valgfag i efteråret

 
Indgår der valgfrie kurser på 1. semester af din bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig/angive din prioritet via studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

For studerende på følgende bachelor- og bachelortilvalg er fristen den 10.-15. august

 • Historie


For studerende på følgende kandidatuddannelser er fristen den 5.-10. august

 • Antropologi, Almen linje
 • Engelsk (A-linjen)
 • Filosofi
 • Informationsvidenskab, A1
 • Litteraturhistorie
 • Kunsthistorie A-linje (Tværfaglig workshop)
 • Medievidenskab A1
 • Religionsvidenskab (A)
 • Teologi 


For studerende på følgende kandidattilvalg er fristen d. 5.-10. august

 • Billedkunst og visuel kultur (Tværfaglig workshop)
 • Engelsk (med og uden rammeudvidelse)
 • Historie
 • Filosofi (Filosofiske emner 1)
 • Religionsvidenskab

Tilmelding til undervisning på 1. semester af bacheloruddannelsen

Du bliver automatisk servicetilmeldt den obligatoriske undervisning og de tilhørende prøver på 1. semester. Du kan se dine tilmeldinger på din Studietidslinje på mitstudie.au.dk.  

Er du i en situation, der gør, at du ikke kan følge undervisning og eksamen svarerende til  30 ECTS (normeret studieforløb) har du mulighed for at afmelde dig et eller flere undervisningsforløb og tilhørende prøver. Afmelding skal ske senest den 1. september.

Du bør være opmærksom på, at på de fleste uddannelser er alle prøver på 1. semester en del af førsteårsprøven. Inden en eventuel afmelding opfordres du derfor til at kontakte din studievejledning med henblik på at drøfte din studieplanlægning.

Afmelding sker til Studiecenter Arts i Emdrup eller Århus.

Tilmelding til fag du har fået forhåndsgodkendelse til at tage på en anden uddannelse eller et andet universitet (merit)

Hvis du har fået forhåndsgodkendt fag på en anden uddannelse - evt. på et andet universitet - træder din forhåndsgodkendelse i stedet for undervisnings- og eksamenstilmelding i AU’s system.

Når du har bestået et eller flere kurser på et andet universitet, skal du søge om at få det/dem meritoverført. Først når kurset/kurserne er meritoverført, tæller de med som en del af de 45 ECTS du skal bestå pr. studieår.

Læs mere om frister og procedurer for at søge om forhåndsgodkendelse og merit her

Tilmelding til kurser på AU Summer University

Du kan vælge at tage dit Profilfag eller IV-fag på AU Summer University.
Du kan også søge om forhåndsgodkendelse til, at et kursus på AU Summer University erstatter et valgfag eller obligatorisk kursus i dit studieprogram.

De fag, du kan søge, bliver løbende lagt i kursuskataloget (vælg Summer University under kursustype).
Du kan søge plads på Summer University via studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk. fra:

 • 15. januar – 1. april 2019

Husk, at du skal have plads til det fag og den type fag, du tilmelder dig, ellers vil din tilmelding blive afvist. Hvis du f.eks. har taget et IV-fag, men er interesseret i et Summer University-fag, der udbydes som et IV-fag, skal kurset kunne erstatte noget andet i dit studieprogram, og du skal først have en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, før du kan tilmelde dig.

Mere om eksamen

Eksamensformer

Hvis du er i tvivl om, hvilke eksamensformer der findes på din uddannelse, kan du finde svaret i din studieordning, som du kan finde på mitstudie.au.dk.

Hvis du skal til eksamen i et fag, hvor aktiv undervisningsdeltagelse er en prøveform eller en forudsætning for at kunne gå til eksamen, kan du finde information på siden om Undervisningsdeltagelse samt i din studieordning.

Eftertilmelding til eksamen

Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om at blive eftertilmeldt.

Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

Ansøgning om særlige prøvevilkår

Hvis du søger om dispensation i forbindelse med den kommende eksamenstermin, skal du være opmærksom på, at Arts Studier har en sagsbehandlingstid på op til 8 uger (juli undtaget). Det anbefales derfor, at du søger i god tid – gerne i hhv. marts og oktober.

Omprøve

Hvis du ikke består en eksamen, kan du tilmelde dig omprøve. Vær opmærksom på, at der er kort frist, hvis du vil til omprøve i samme semester som den ordinære prøve.

Særligt for masterstuderende

Er du masterstuderende, så kig på siden Information til masterstuderende

Problemer?

Login og tekniske problemer: få support hos AU IT

Hvis du har spørgsmål til din uddannelse og din tilmelding skal du kontakte Studiecenter Arts