Hvilket institut hører jeg til?

Find dit institut via Blackboard

PÅ Blackboard kan du nemt finde info om

  • Fakultet (Arts)
  • Institut (IKK, IKS eller DPU)
  • Fag (Antropologi, Arkæologi, ..)
  • Uddannelsesdel (Bachelor, Kandidat, Tilvalg)

BLACKBOARD -> MY INSTITUTION/COMMUNITY -> MY ORGANISATIONS

   

Hvorfor skal jeg kende mit institut?

Studieordninger, barselsregler og retningslinjer for fredagsbarer er eksempler på regelsæt, der udformes af dit institut eller det studienævn, der hører under instituttet. Derfor er det altid en god ide at vide, hvilket institut du hører til.

For eksempel er det en fordel at vide, hvilket institut du hører under

De tre institutter på Arts