Tysk fagudvalg

Fagudvalget på Tysk er det forum, hvor du som studerende kan komme og diskutere stort og småt i forbindelse med studiet. Ved at deltage i fagudvalgets møder kan du bidrage aktivt til en stadig forbedring af tyskstudiet.

Fagudvalget holder møde én gang om måneden. Nogle studerende er faste medlemmer, men da man ikke vælges til at sidde i fagudvalget, kan man komme og gå som det passer ind i ens planer. Man kan engagere sig i store fortløbende diskussioner, men det er også helt i orden at komme og lytte med en gang imellem eller blot at lufte en enkelt kommentar.

Fagudvalget er stedet, hvor studienævnets studenterrepræsentanter søger holdninger, forslag, ideer m.m., som de kan tage med i studienævnet, men dets funktion er også af mere social karakter. Traditionelt står fagudvalget af og til bag arrangementer som f.eks. filmaftener, evt. med oplæg fra en underviser. Sådanne aftener plejer at være forbundet med fælles hygge over kaffe og kage.
Hvis du sidder inde med ideer til studierelevante, tyskkulturelle arrangementer, så kom til fagudvalget med dem.

Samtidig er fagudvalget også det forum, som kan beslutte at arrangere f.eks. en reklamekampagne for tyskstudiet og aftale at besøge landsdelens gymnasier i den anledning. Eller planlægge en fælles studietur til et af de tysktalende lande. Det er op til dig at vise vejen!

Nuværende formand for tysk fagudvalg er Rasmus Nørregård.