Studienævnet for Teologi

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Økonomisk støtte

Det er muligt for studerende på teologi at søge økonomisk støtte til deltagelse i faglige arrangementer og aktiviteter som konferencedeltagelse, ekskursioner, udenlandske Summer University kurser, feltprojekter o. lign.
Der kan søges individuelt eller gruppe/-holdvis.
Ansøgninger vil blive vurderet enkeltvis.

 • Til indenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.000,- kr. pr. studerende.
 • Til udenlandske arrangementer/aktiviteter ydes max. 1.400,- kr. pr. studerende.

Ansøgning stiles til

Studienævnet for Teologi
Sendes på mail til studienævnssekretær Trine Bjerregaard Andersen

Kontakt

Studienævnet for Teologi
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Henvendelse til Studiecenter Arts.

For direkte kontakt til de studerende i studienævnet:
Henvendelse til: studievejl.teologi.cas.studadm@au.dk 

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Studienævnets medlemmer

Videnskabelige medlemmer

Studerende medlemmer

 • Jon Asnæs Kattrup  (næstforperson)
 • Rasmus Søgaard Christensen
 • Søren Lund Holst

Suppleanter - studerende

 • Camilla Kjøller Simonsen
 • Jakob Jennet Jensen
   

-

 • Mathias Tidemand Sørensen
 • Espen Norderhaug Brandt
 • August Overgaard Hansen
 • Emil Vestergaard Klausen

Forretningsorden

Forretningsorden for Studienævn for Teologi

Møder

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer. 

Studienævnsmøder 2022

Tidligere møder

Studienævnsmøder 2021

Studienævnsmøder 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012