Information til masterstuderende på Arts

Hvis du er masterstuderende på Arts, kan du bruge siden her som indgang til information om dit uddannelsesforløb. Der er nemlig regler, som er anderledes for dig som masterstuderende end for de fuldtidsstuderende på fx bachelor- og kandidatuddannelserne.    

Optagelse og undervisning

Optaget på hele uddannelsen

 • Hvis du er optaget på hele uddannelsen, vil du automatisk blive tilmeldt undervisning på undervisningsforløbene (modulerne) løbende, og du eller din arbejdsgiver vil modtage faktura forud for hvert undervisningsforløb.
 • Hvis du har været optaget på hele uddannelsen, men undervejs har afmeldt dig, skal du huske at søge optagelse løbende, når et undervisningsforløb, du ønsker, udbydes. Du søger via det digitale ansøgningssystem og du kan orientere dig om det aktuelle udbud her:
  Efter- og videreuddannelse på Arts
 • Ansøgningsfristen for undervisningsforløb udbudt i efteråret er d. 2. maj, for undervisningsforløb udbudt i foråret d. 15. november. For masteruddannelsen i IT er ansøgningsfristerne henholdsvis 1. juni og 1. december.

Optaget på enkelte moduler/undervisningsforløb

 • Hvis du har været optaget på et enkelt undervisningsforløb, og du ønsker at fortsætte, skal du huske at søge optagelse løbende, når et undervisningsforløb, du ønsker, udbydes.
  Du søger via det digitale ansøgningssystem og du kan orientere dig om det aktuelle udbud her: Efter- og videreuddannelse på Arts
  Ansøgningsfristen for undervisningsforløb udbudt i efteråret er d. 2. maj, for undervisningsforløb udbudt i foråret d. 15. november. For masteruddannelsen i IT er ansøgningsfristerne henholdsvis 1. juni og 1. december.
 • Du kan tjekke dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger i systemet STADS, som du tilgår via mitstudie.au.dk.   

Undervisning - hvor og hvornår:

Du kan se, hvor og hvornår du skal have undervisning i timeplaner

Undervisningsmateriale:

Undervisningsmateriale vil blive lagt på Brightspace (tidligere Blackboard) ved hvert semester.

Læs mere om Aarhus Universitets it-systemer under punktet 'It-systemer på Aarhus Universitet'

Eksamen og omprøve

Eksamen

Tilmelding til eksamen

Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt undervisning.

Information om eksamen og formalia

Hvis du har brug for mere vejledning, kan du kontakte Studiecenter Arts

Afmelding af eksamen

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

OBS: Har du afmeldt dig eksamen, har du ikke mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamenstermin, fordi dette kræver, at du har brugt et eksamensforsøg.

Har du afmeldt dig og vil tilmeldes igen?

Har du afmeldt dig eksamen, og vil du tilmelde dig eksamen igen i et andet semester, end hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i december/januar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i maj/juni

Tilmeld dig omprøve via studieselvbetjeningen (STADS) som du tilgår via mit.au.dk.

OBS: Hvis du afmelder dig det første prøveforsøg til en eksamen, kan du først tilmelde dig eksamen igen, næste gang der udbydes undervisning og ordinær eksamen - typisk et år senere.

Har du brugt et prøveforsøg ved eksamen og vil til omprøve i samme semester?

Består du ikke den ordinære eksamen, som ligger i forlængelse af din undervisning, har du mulighed for at tilmelde dig omprøven. Find eksamensdato og deadline for tilmelding i eksamensplanen. Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (STADS) på mit.au.dk.

Har du brugt et prøveforsøg ved eksamen og vil til omprøve i et andet semester?

Masterstuderende på DPU

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et andet semester, end det hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i december/januar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i maj/juni

Masterstuderende på IKK og IKS

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et andet semester, end det hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i februar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i august

Tilmeld dig omprøve via studieselvbetjeningen (STADS) på mit.au.dk.

It-systemer på Aarhus Universitet

Her er en oversigt over de IT-systemer der bruges på AU, og som du skal være bekendt med.

Som studerende er det vigtigt, at du sørger for at have adgang til disse tre systemer:

mit.au.dk - post.au.dk - Brightspace (tidligere Blackboard)

Værd at vide: Aarhus Universitet kommunikerer kun via AU-mail (post.au.dk), derfor er det vigtigt at du bruger denne mail, når du skriver til os.

Ved at følge disse 4 trin får du adgang til alle tre systemer:

 1. Log ind på mit.au.dk med nem-id (vælg ikke Århus Universitet, men nemlogin)
 2. Lav dit password om på mit.au.dk
 3. Log ind på post.au.dk med dit AU-ID efterfulgt af @uni.au.dk (ikke dit studienummer/årskortnummer), og det password du lige har lavet til mit.au.dk AU-id kan du finde ved at logge ind på Mit.au.dk (står lige ved siden af dit navn)
 4. Du kan nu logge på Blackboard med samme login som du bruger til mit.au.dk.

Her er desuden visuelle vejledninger:

mit.au.dk - login med NemID

Au-mail - guide til post.au.dk

AU-mail - vejledning til opsætning af mail. Bemærk at det ikke længere er muligt at videresende til privat mail.

Brightspace - vejledning og login

Studiekort og adgang

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

I forbindelse med studiestart er det vigtigt at du får et studiekort. Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved Aarhus Universitet, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Indskrivning af studerende foregår løbende efter optagelsen.

Studiekort på AU

Afmelding af uddannelsesforløb og refundering

Afmelding:

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og videreuddannelse, Arts.

Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

OBS: Hvis du er optaget på hele uddannelsen og undervejs afmelder dig, skal du være opmærksom på, at du fremadrettet vil være enkeltmodulsstuderende. Se frister for tilmelding til undervisning under punktet Undervisning - Optaget på enkelte moduler/undervisningsforløb.

Refundering af deltagerbetaling:

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. Du kan dog søge om en returbetaling efter studiestart, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold.

Vejledning

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

For vejledning om optagelse, ansøgning, indskrivning, betaling og afmelding:

Efter- og Videreuddannelse, Arts
Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Bygning 1442, 2. sal
Telefon: 87161097
E-mail: evu.arts@au.dk

VIGTIGT! Brug din AU-mail (post.au.dk) når du henvender dig på mail.

·  Læs mere om mailpolitikken her

 

For vejledning om studiestart, undervisning, eksamen mm.

Studiecenter Arts i Aarhus eller Emdrup

 

Kantiner

Hvor skal du spise frokost i dag? På Aarhus Universitet er der adskillige kantiner at vælge imellem. Find din nærmeste her: