Information til tomplads- og hel på del-studerende

Hvis du er indskrevet som tomplads- eller hel på del-studerende på Arts, kan du bruge siden her som indgang til information om dit uddannelsesforløb. Der er nemlig regler, som er anderledes for dig som tomplads- eller hel på del-studerende end for de fuldtidsstuderende på fx bachelor- og kandidatuddannelserne.    

Optaget på tomplads

Undervisningsdatoer og litteraturlister

Når du er blevet optaget på et enkeltfag under tompladsordningen, skal du være opmærksom på, at du selv skal holde dig orienteret om læse- og eksamensplaner. Undervisningsdatoerne offentliggøres omkring d. 20. juli / 20. december og kan findes i timeplanerne på studieportalen:

Når du er blevet optaget, vil du desuden få adgang til fagets kursusside på AU digitale læringsplatform Brightspace, hvor du kan finde information om litteratur, undervisningsplaner og beskeder fra undervisere.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studiestart, undervisning eller eksamen, skal du kontakte Studiecenter Arts

Hvorfor står min undervisningstilmelding som afmeldt?

Der kan godt gå nogle uger fra du modtager brev om optagelse, til du er indskrevet, tilmeldt undervisning og holdsat. Derudover kræver endelig godkendelse af undervisnings- og eksamenstilmelding som regel, at vi har registreret din betaling.

I nogle tilfælde oplever vi også, at tilmeldingen stadig står i afvist, selvom der er betalt. I så fald skal du endelig skrive til os på evu.arts@au.dk.

Hvorfor er jeg tilmeldt flere fag, end jeg har søgt?

Vi oplever desværre af og til, at vores tompladsstuderende bliver tilmeldt kurser i det efterfølgende semester, som de ikke har søgt optagelse på. De vil dog altid stå som afvist, og der vil ikke blive opkrævet betaling. Hvis du oplever, at der er noget ved dine undervisningstilmeldinger, der ikke stemmer, skal du endelige skrive til os på evu.arts@au.dk.

Kan jeg blive automatisk optaget på fag på efterfølgende semestre, når jeg er optaget?

Det er ikke muligt at blive optaget på en fuld bachelor- eller kandidatuddannelse, eller tilvalg/sidefag, og du kan kun blive optaget og indskrevet på de(t) fag, som du søger optagelse på, hvis der er plads. Hvis du ønsker at tage flere fag i efterfølgende semestre, skal du selv huske at søge optagelse på de fag, du ønsker at følge, forud for hvert semester. Optag afhænger af, om der er ledige pladser på det/de fag, som du søger ind på. Der er således ingen garanti for, at der er plads på fagene, selvom du allerede er optaget på et fag. Husk, at du skal søge optagelse inden for ansøgningsfristen.

Læs mere om frister og priser her:  Tomplads på Arts

Spørgsmål vedrørende eksamen

Som tompladsstuderende følger du samme regler og retningslinjer for eksamen som fuldtidsstuderende

Hvis du har spørgsmål til eksamensform, frister, til- og afmelding, skal du kontakte Studiecenter Arts i enten Aarhus eller Emdrup: Studiecenter Arts

Er der mødepligt for tompladsstuderende?

Som tompladsstuderende følger du undervisningen, og går til eksamen, på samme vilkår som de fuldtidsstuderende, og du skal derfor følge regler for mødepligt, som de er beskrevet i studieordningen for den uddannelse, som det fag, du er optaget på, hører til. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne for mødepligt, undervisning og eksamen, men skulle du komme i tvivl, er du velkommen til at kontakte: Studiecenter Arts

Priser og moms

Deltagerbetalingen opkræves én gang per fag forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret i det enkeltfag, du er optaget på, når deltagerbetalingen er betalt. Det er heller ikke muligt at få adgang til universitetets undervisnings- og eksamenssystemer, før din betaling er registreret.

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Skulle du komme i en situation, hvor du ikke ønsker den tilbudte studieplads, skal du altid give skriftligt besked. Du kan sende en mail til evu.arts@au.dk med dit navn og fødselsdato, samt hvad du ønsker at afmelde dig.

Afmelding skal ske senest 1. september ved undervisning i efteråret og senest 1. februar ved undervisning i foråret.

Starter din undervisning tidligere, skal afmelding ske inden første undervisningsgang. Efter undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling ved for sen afmelding forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig, efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Optaget på enkeltfag under heltidsuddannelsr på deltid

Undervisningsdatoer og litteraturlister

Når du er blevet optaget på et enkeltfag under ’Heltidsuddannelse på deltid’, skal du være opmærksom på, at du selv skal holde dig orienteret om læse- og eksamensplaner. Undervisningsdatoerne offentliggøres omkring d. 20. juli / 20. december og kan findes i timeplanerne på studieportalen:

Når du er blevet optaget, vil du desuden få adgang til fagets kursusside på AU digitale læringsplatform Brightspace, hvor du kan finde information om litteratur, undervisningsplaner og beskeder fra undervisere.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studiestart, undervisning eller eksamen, skal du kontakte Studiecenter Arts

Hvorfor står min undervisningstilmelding som afmeldt?

Der kan godt gå nogle uger fra du modtager brev om optagelse, til du er indskrevet, tilmeldt undervisning og holdsat. Derudover kræver endelig godkendelse af undervisnings- og eksamenstilmelding som regel, at vi har registreret din betaling.

I nogle tilfælde oplever vi også, at tilmeldingen stadig står i afvist, selvom der er betalt. I så fald skal du endelig skrive til os på evu.arts@au.dk.

Hvorfor er jeg tilmeldt flere fag, end jeg har søgt?

Vi oplever desværre af og til, at vores hel på del-studerende bliver tilmeldt kurser i det efterfølgende semester, som de ikke har søgt optagelse på. De vil dog altid stå som afvist, og der vil ikke blive opkrævet betaling. Hvis du oplever, at der er noget ved dine undervisningstilmeldinger, der ikke stemmer, skal du endelige skrive til os på evu.arts@au.dk.

Kan jeg blive automatisk optaget på fag på efterfølgende semestre, når jeg er optaget?

Nej, hvis du har været optaget på et enkeltfag under heldtidsuddannelse på deltid, og du ønsker at fortsætte, skal du huske at søge optagelse løbende, når et undervisningsforløb, du ønsker, udbydes.

Ansøgningsfristen er den 2. maj til undervisningsforløb i efteråret og den 15. november for undervisningsforløb i foråret.

Du kan orientere dig om de aktuelle udbud her: Efter- og videreuddannelse på Arts.

Spørgsmål vedrørende eksamen

Som hel på del-studerende følger du samme regler og retningslinjer for eksamen som fuldtidsstuderende

Særligt i forhold til Speciale

Når du som hel-på-delstuderende går i gang med dit speciale, skal du være opmærksom på, at dine tre specialeforsøg følger umiddelbart efter hinanden. Der er ikke mulighed for ”pauser” mellem de enkelte prøveforsøg, som du har kendt fra de øvrige eksaminer på din uddannelse.

Hvis du har spørgsmål til eksamensform, frister, til- og afmelding, skal du kontakte Studiecenter Arts i enten Aarhus eller Emdrup: Studiecenter Arts

Er der mødepligt for hel på del-studerende?

Som hel på del-studerende følger du undervisningen, og går til eksamen, på samme vilkår som de fuldtidsstuderende, og du skal derfor følge regler for mødepligt, som de er beskrevet i studieordningen for den uddannelse, som det fag, du er optaget på, hører til. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne for mødepligt, undervisning og eksamen, men skulle du komme i tvivl, er du velkommen til at kontakte: Studiecenter Arts

Priser og moms

Deltagerbetalingen opkræves én gang per fag forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret i det enkeltfag, du er optaget på, når deltagerbetalingen er betalt. Det er heller ikke muligt at få adgang til universitetets undervisnings- og eksamenssystemer, før din betaling er registreret.

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Skulle du komme i en situation, hvor du ikke ønsker den tilbudte studieplads, skal du altid give skriftligt besked. Du kan sende en mail til evu.arts@au.dk med dit navn og fødselsdato, samt hvad du ønsker at afmelde dig.

Afmelding skal ske senest 1. september ved undervisning i efteråret og senest 1. februar ved undervisning i foråret.

Starter din undervisning tidligere, skal afmelding ske inden første undervisningsgang. Efter undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling ved for sen afmelding forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig, efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Tjekliste til nye deltidsstuderende

Der er en række 'systemer' du skal sørge for at have adgang til:

Aktiver din konto
Kontoen giver dig adgang til en række systemer på AU. Du skal bruge dit NEM ID

Sæt din AU mail op på din PC eller smartphone. Din AU-mail er en sikker mail, og det er via den du kommunikerer med undervisere og administration.

Få adgang til intranettet Brigthspace
Underviserne bruger Brightspace til bla. at lægge opgaver ud, sende dig artikler og beskeder.

Find dit studienummer og bestil dit studiekort
Og gør det allerede før studiestarten. Dit studiekort fungerer også som adgangskort til bygningerne.

Sørg for at du har adgang til bygningerne

Tjek din adgang til det trådløse netværk Eduroam

Log på mitstudie.au.dk
Din personlige side som er en samlet indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjening

Tjek på Timetable hvornår du har undervisning

Opret dig som bruger af biblioteket
Du har adgang via WAYF.

Læs mere om biblioteket og tjek, om du er oprettet
Hvis du vil bruge bibliotekets print- og kopiløsning, skal du huske at sætte penge ind på kontoen

Noget litteratur vil være bøger, som du selv skal købe hos en boghandler eller online, andet kan være artikler eller tekster, som underviseren lægger ud på Brightspace eller samler i kompendier, som skal købes. Al semesterlitteratur kan desuden lånes via AU Library. Din underviser laver litteraturliste for faget, og du kan derfor først købe bøger osv., når du har fået litteraturlisten.

Download "Find AU" app'en - den vil hjælpe dig til at finde rundt på campus.


Hvis du gerne vil forberede dig endnu mere på studiestarten:

Du er lige nu på din studieportal - prøv at klikke dig rundt i de forskellige emner

Sæt dig ind i dine fag og eksamenskrav i studieordningen

Klik ind på mitstudie.au.dk og herfra ind i STADS studieselvbetjening. Her skifter du password, får adgang til mail og adgang til din studieoversigt

Orienter dig i  reglerne om plagiat og ophavsret for studerende

Se hvordan du får adgang til AU's computere

Se på parkeringsmuligheder omkring campus i Aarhus eller Emdrup

2-års-regel

Du skal være opmærksom på, at som deltidsstuderende skal du afslutte hvert enkelt fag/modul, senest 2 år efter, at du første gang var tilmeldt undervisning. 

De 2 år regnes som 4 fulde eksamensterminer efter den første termin, du er tilmeldt i.  Dette betyder, at du har max 4 eksamensterminer ud over den, hvor du er tilmeldt undervisning, til at bestå eksamen.

Det er ikke altid muligt at gå til eksamen i hver termin, det er derfor vigtigt ved eventuel afmelding eller udskydelse af din eksamen, at du er opmærksom på 2 års reglen samt undersøger, hvornår eksamen næste gang bliver udbudt, sådan at du kan få tilmeldt dig den relevante eksamen og afslutte den inden for de 2 år.

Vejledning

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

For vejledning om optagelse, ansøgning, indskrivning, betaling og afmelding:

Efter- og Videreuddannelse, Arts
Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Bygning 1442, 2. sal
Telefon: 87161097
E-mail: evu.arts@au.dk

VIGTIGT! Brug din AU-mail (post.au.dk) når du henvender dig på mail.

·  Læs mere om mailpolitikken her

 

For vejledning om studiestart, undervisning, eksamen mm.

Studiecenter Arts i Aarhus eller Emdrup

 

Studiekort og adgang

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

Studiekort på AU

Kantiner

Hvor skal du spise frokost i dag? På Aarhus Universitet er der adskillige kantiner at vælge imellem. Find din nærmeste her: