Masterstuderende

Hvis du er masterstuderende på Arts, kan du bruge siden her som indgang til information om dit uddannelsesforløb. Der er nemlig regler, som er anderledes for dig som masterstuderende end for de fuldtidsstuderende på fx bachelor- og kandidatuddannelserne.    

Optagelse og undervisning

Optaget på hele uddannelsen

 • Hvis du er optaget på hele uddannelsen, vil du automatisk blive tilmeldt undervisning på undervisningsforløbene (modulerne) løbende, og du eller din arbejdsgiver vil modtage faktura forud for hvert undervisningsforløb.
 • Hvis du har været optaget på hele uddannelsen, men undervejs har afmeldt dig, skal du huske at søge optagelse løbende, når et undervisningsforløb, du ønsker, udbydes. Du søger via det digitale ansøgningssystem og du kan orientere dig om det aktuelle udbud her:
  Efter- og videreuddannelse på Arts
 • Ansøgningsfristen for undervisningsforløb udbudt i efteråret er d. 2. maj, for undervisningsforløb udbudt i foråret d. 15. november. For masteruddannelsen i IT er ansøgningsfristerne henholdsvis 1. juni og 1. december.

Optaget på enkelte moduler/undervisningsforløb

 • Hvis du har været optaget på et enkelt undervisningsforløb, og du ønsker at fortsætte, skal du huske at søge optagelse løbende, når et undervisningsforløb, du ønsker, udbydes.
  Du søger via det digitale ansøgningssystem og du kan orientere dig om det aktuelle udbud her: Efter- og videreuddannelse på Arts
  Ansøgningsfristen for undervisningsforløb udbudt i efteråret er d. 2. maj, for undervisningsforløb udbudt i foråret d. 15. november. For masteruddannelsen i IT er ansøgningsfristerne henholdsvis 1. juni og 1. december.
 • Du kan tjekke dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger i systemet STADS, som du tilgår via mitstudie.au.dk.   

Undervisning - hvor og hvornår:

Du kan se, hvor og hvornår du skal have undervisning i timeplaner

Undervisningsmateriale:

Undervisningsmateriale vil blive lagt på Brightspace (tidligere Blackboard) ved hvert semester.

Læs mere om Aarhus Universitets it-systemer under punktet 'Tjekliste til nye masterstuderende'

Tjekliste til nye masterstuderende

Der er en række 'systemer' du skal sørge for at have adgang til:

Aktiver din konto
Kontoen giver dig adgang til en række systemer på AU. Du skal bruge dit NEM ID

Sæt din AU mail op på din PC eller smartphone. Din AU-mail er en sikker mail, og det er via den du kommunikerer med undervisere og administration.

Få adgang til intranettet Brigthspace
Underviserne bruger Brightspace til bla. at lægge opgaver ud, sende dig artikler og beskeder.

Find dit studienummer og bestil dit studiekort
Og gør det allerede før studiestarten. Dit studiekort fungerer også som adgangskort til bygningerne.

Sørg for at du har adgang til bygningerne

Tjek din adgang til det trådløse netværk Eduroam

Log på mitstudie.au.dk
Din personlige side som er en samlet indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjening

Tjek på Timetable hvornår du har undervisning

Opret dig som bruger af biblioteket
Du har adgang via WAYF.

Læs mere om biblioteket og tjek, om du er oprettet
Hvis du vil bruge bibliotekets print- og kopiløsning, skal du huske at sætte penge ind på kontoen

Noget litteratur vil være bøger, som du selv skal købe hos en boghandler eller online, andet kan være artikler eller tekster, som underviseren lægger ud på Brightspace eller samler i kompendier, som skal købes. Al semesterlitteratur kan desuden lånes via AU Library. Din underviser laver litteraturliste for faget, og du kan derfor først købe bøger osv., når du har fået litteraturlisten.

Download "Find AU" app'en - den vil hjælpe dig til at finde rundt på campus.


Hvis du gerne vil forberede dig endnu mere på studiestarten:

Du er lige nu på din studieportal - prøv at klikke dig rundt i de forskellige emner

Sæt dig ind i dine fag og eksamenskrav i studieordningen

Klik ind på mitstudie.au.dk og herfra ind i STADS studieselvbetjening. Her skifter du password, får adgang til mail og adgang til din studieoversigt

Orienter dig i  reglerne om plagiat og ophavsret for studerende

Se hvordan du får adgang til AU's computere

Se på parkeringsmuligheder omkring campus i Aarhus eller Emdrup

Eksamen og omprøve

Eksamen

Tilmelding til eksamen

Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt undervisning.

Information om eksamen og formalia

Hvis du har brug for mere vejledning, kan du kontakte Studiecenter Arts

Afmelding af eksamen

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

OBS: Har du afmeldt dig eksamen, har du ikke mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamenstermin, fordi dette kræver, at du har brugt et eksamensforsøg.

Har du afmeldt dig og vil tilmeldes igen?

Har du afmeldt dig eksamen, og vil du tilmelde dig eksamen igen i et andet semester, end hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i december/januar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i maj/juni

Tilmeld dig omprøve via studieselvbetjeningen (STADS) som du tilgår via mit.au.dk.

OBS: Hvis du afmelder dig det første prøveforsøg til en eksamen, kan du først tilmelde dig eksamen igen, næste gang der udbydes undervisning og ordinær eksamen - typisk et år senere.

Har du brugt et prøveforsøg ved eksamen og vil til omprøve i samme semester?

Består du ikke den ordinære eksamen, som ligger i forlængelse af din undervisning, har du mulighed for at tilmelde dig omprøven. Find eksamensdato og deadline for tilmelding i eksamensplanen. Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (STADS) på mit.au.dk.

Har du brugt et prøveforsøg ved eksamen og vil til omprøve i et andet semester?

Masterstuderende på DPU

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et andet semester, end det hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i december/januar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i maj/juni

Masterstuderende på IKK og IKS

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et andet semester, end det hvor du har fulgt undervisningen, skal du tilmelde dig i perioden:

 • 15.-28. september for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i februar
 • 15.-28. februar for at kunne gå til den eksamen, der typisk ligger i august

Tilmeld dig omprøve via studieselvbetjeningen (STADS) på mit.au.dk.

2-års-regel

Du skal være opmærksom på, at som deltidsstuderende skal du afslutte hvert enkelt fag/modul, senest 2 år efter, at du første gang var tilmeldt undervisning. 

De 2 år regnes som 4 fulde eksamensterminer efter den første termin, du er tilmeldt i.  Dette betyder, at du har max 4 eksamensterminer ud over den, hvor du er tilmeldt undervisning, til at bestå eksamen.

Det er ikke altid muligt at gå til eksamen i hver termin, det er derfor vigtigt ved eventuel afmelding eller udskydelse af din eksamen, at du er opmærksom på 2 års reglen samt undersøger, hvornår eksamen næste gang bliver udbudt, sådan at du kan få tilmeldt dig den relevante eksamen og afslutte den inden for de 2 år.

Afmelding af uddannelsesforløb og refundering

Afmelding:

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og videreuddannelse, Arts.

Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

OBS: Hvis du er optaget på hele uddannelsen og undervejs afmelder dig, skal du være opmærksom på, at du fremadrettet vil være enkeltmodulsstuderende. Se frister for tilmelding til undervisning under punktet Undervisning - Optaget på enkelte moduler/undervisningsforløb.

Refundering af deltagerbetaling:

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. Du kan dog søge om en returbetaling efter studiestart, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold.

Vejledning

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

For vejledning om optagelse, ansøgning, indskrivning, betaling og afmelding:

Efter- og Videreuddannelse, Arts
Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Bygning 1442, 2. sal
Telefon: 87161097
E-mail: evu.arts@au.dk

VIGTIGT! Brug din AU-mail (post.au.dk) når du henvender dig på mail.

·  Læs mere om mailpolitikken her

 

For vejledning om studiestart, undervisning, eksamen mm.

Studiecenter Arts i Aarhus eller Emdrup

 

Studiekort og adgang

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

Studiekort på AU

Kantiner

Hvor skal du spise frokost i dag? På Aarhus Universitet er der adskillige kantiner at vælge imellem. Find din nærmeste her: