Regler og vejledninger

Her finder du bl.a. information om regler for studiefremdrift, hvad du gør ved sygdom eller barsel
og hvordan du søger forhåndsgodkendelse eller merit.