Barsel på Arts

Hvis du skal på barsel mens du er studerende, har du flere muligheder:

Dispensation

For de fleste er barsel et dispensationsforhold. Du kan søge om dispensation fra både aktivitetskravet og fra den maksimale studietid.

Orlov

Du har også mulighed for at søge orlov fra studiet i en periode. Vær opmærksom på, at du ikke kan få SU under en orlov (heller ikke barselsklip).

SU under barsel

Husk også at orientere dig om SU-styrelsens regler omkring SU og barsel.

Generelle regler om graviditet

Det er vigtigt, at der skelnes mellem barsel og graviditet. Graviditet udgør således ikke i sig selv et usædvanligt forhold og kan derfor ikke begrunde en dispensation.

Hvis du i graviditeten oplever gener/sygdom, kan du søge dispensation særskilt for dette. Dette kræver, at der er tale om ’usædvanlige forhold’ og at du kan dokumentere disse forhold.