Studiestartsprøven

På alle bacheloruddannelser og på nogle udvalgte kandidatuddannelser på Arts bliver der afholdt studiestartsprøve inden udgangen af september måned på det første semester.

  • Der er ikke tale om en faglig prøve - formålet er at afgøre, om alle optagne studerende reelt er begyndt på uddannelsen.
  • Prøven giver ikke ECTS og bliver bedømt bestået/ikke-bestået.
  • Du har som studerende to prøveforsøg.

Tilmelding og resultat

Når du begynder på uddannelsens første semester, er du automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Hvis du ikke består ved første prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt det andet prøveforsøg.

Resultatet af studiestartsprøven vil fremgå af din selvbetjening senest ved udgangen af september.

Det er vigtigt, at du deltager i studiestartsprøven

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven og derved ikke består prøven, bliver du meldt ud af universitetet med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

Hvordan foregår studiestartsprøven på min uddannelse?

Studiestartsprøven på bacheloruddannelserne

Studiestartsprøven er tilknyttet et af kurserne/modulerne på første semester – du finder information om, hvilket af kurserne/modulerne det drejer sig om, i din studieordning.

I din studieordning kan du via linket 'Se kursusudbud' få mere information om studiestartsprøven.

Har du spørgsmål til studiestartsprøven, kan du spørge din underviser i det pågældende kursus eller studievejlederen på din uddannelse.