Førsteårsprøven

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået en førsteårsprøve senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke eksamener der indgår i førsteårsprøven.

Hvis du ikke består førsteårsprøven

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, bortfalder din ret til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen er udløbet. Du kan ikke få udsat beståelsesfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet for eksempel på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.