Skift af studieby | Studerende på Arts

Skift af studieby kan søges af AU-studerende på Arts, som er indskrevet på en uddannelse, der udbydes både i Aarhus og København.

Forudsætninger

For at en ansøgning om skift af studieby kan imødekommes, skal følgende være opfyldt:

  1. Du skal være indskrevet på den uddannelse, som din ansøgning vedrører.
  2. Der skal være dokumenteret usædvanlige forhold, der i væsentligt omfang besværlig- eller umuliggør, at du kan følge uddannelsen det nuværende sted. Det kan f.eks. være ved hyppigt behandlingskrævende sygdom, som foregår det modsatte sted, eller ved alvorligt syge og pasningskrævende nærtstående, der bor det modsatte sted.

Sådan søger du

Du kan ansøge om skift af studieby via mitstudie:

Ansøgningen skal være vedlagt relevant dokumentation.

Husk at gemme din kvittering

Du vil modtage en kvittering på din AU-mail. Kvitteringen er din dokumentation for, at du har sendt din ansøgning.

Hold øje med din AU-mail

Hvis universitetet har spørgsmål eller har brug for uddybning, kontakter de dig via din AU-mailadresse. Hvis du ikke svarer, bliver din ansøgning behandlet på baggrund af de informationer, du har indsendt.

Svar på din ansøgning

Når din ansøgning om skift af studieby er behandlet, vil du modtage en afgørelse på din ansøgning i din e-Boks.

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid (juli undtaget). Vi anbefaler derfor, at du søger i god tid.