Startmerit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, er du forpligtet til at oplyse, om du tidligere har bestået fag og kurser på videregående uddannelser – uddannelser, som du ikke har afsluttet. Aarhus Universitet skal nemlig vurdere, om du kan få merit. Dvs. om (nogle af) de fag og kurser, du tidligere har bestået, kan erstatte dele af din nye uddannelse. Du kan normalt kun få merit for fag/kurser på samme uddannelsesniveau (bachelor/kandidat), men det er det faglige niveau, der er afgørende. I enkelte tilfælde er kurser på bachelorniveau på et så højt fagligt niveau, at de kan erstatte fag/kurser på  kandidatniveau.

Fag/kurser på 1. semester

Det tager nogle måneder at behandle alle ansøgninger, så vi har ikke mulighed for at give dig besked om en eventuel merit inden studiestart. Vi opfordrer derfor til, at du følger alle de fag, du er tilmeldt på første semester. Hvis du senere får merit for et fag, du er tilmeldt, vil du blive afmeldt undervisning og eksamen i faget.

Du får besked på mail eller e-boks, når det er afgjort, om du får merit.

Læs mere om startmerit

Optagelse på bacheloruddannelser: Tidligere beståede uddannelsesdele

Optagelse på kandidatuddannelse: Obligatorisk meritvurdering

Hvis du har undladt at oplyse, og/eller hvis du har givet urigtige oplysninger om beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.