Studiestartsprøven

På alle bacheloruddannelser og på nogle udvalgte kandidatuddannelser på Arts bliver der afholdt studiestartsprøve inden udgangen af september måned på det første semester.

 • Der er ikke tale om en prøve, du kan dumpe på fagligt indhold - formålet er at afgøre, om du reelt er begyndt på uddannelsen, og det viser du ved at deltage i prøven.
 • Prøven giver ikke ECTS og bliver bedømt bestået/ikke-bestået.
 • Du har som studerende to prøveforsøg.

Tilmelding og resultat

Når du begynder på uddannelsens første semester, er du automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Hvis du ikke består ved første prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt det andet prøveforsøg.

Resultatet af studiestartsprøven vil fremgå af din selvbetjening senest ved udgangen af september.

Det er vigtigt, at du deltager i studiestartsprøven

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven og derved ikke består prøven, bliver du meldt ud af universitetet med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

Hvordan foregår studiestartsprøven på min uddannelse?

Studiestartsprøven på bacheloruddannelserne 2021

Studiestartsprøven er tilknyttet et af kurserne/modulerne på første semester – du finder information om, hvilket af kurserne/modulerne det drejer sig om, i din studieordning.

I din studieordning kan du via linket 'Se kursusudbud' få mere information om studiestartsprøven. Kursuskataloget er opdateret pr. 1. september 2021.

Har du spørgsmål til studiestartsprøven, kan du spørge din underviser i det pågældende kursus eller studievejlederen på din uddannelse.

Studiestartsprøve på kandidatuddannelser 2021

Det vil pr. 1. september 2021 fremgå af din studieordning, om der er en studiestartsprøve på din kandidatuddannelse. Du vil desuden blive informeret om det i forbindelse med introduktionsarrangementet på din uddannelse, hvis der er en studiestartsprøve på uddannelsen.

På kandidatuddannelserne på Arts findes der to typer af studiestartsprøver:

1. Studiestartsprøve i form af spørgeskemaundersøgelse

På følgende kandidatuddannelser (A-linje) skal du deltage ved at besvare et spørgeskema:

 • Arabisk- og Islamstudier
 • Cognitive Science
 • Digital Design
 • Dramaturgi
 • Historie
 • Informationsvidenskab
 • Internationale studier
 • IT-didaktisk design
 • Kognitiv semiotik
 • Lingvistik
 • Musikvidenskab
 • Religionsvidenskab
 • Retorik

Når du begynder på uddannelsens første semester, får du tilsendt en mail på din AU mail-adresse med link til studiestartsprøven, som består i et spørgeskema, der skal besvares inden for en frist.

Hvis du ikke overholder fristen, har du brugt dit første prøveforsøg, og du vil automatisk blive tilmeldt det andet prøveforsøg, som foregår på samme måde med en ny frist. Der er kun to forsøg til prøven.

2. Studiestartsprøve knyttet til et kursus/modul på først semester

På følgende kandidatuddanelser er studiestartsprøven tilknyttet et kursus på første semester:

 • Antropologi
 • Arkæologi
 • Bæredygtig kulturarvsmanagement
 • Diakoni
 • Europastudier
 • Globale områdestudier
 • Human Security
 • Litteraturhistorie
 • Æstetik og kultur

Du finder information om, hvilket af kurserne det drejer sig om, i din studieordning.

I din studieordning kan du via linket 'Se kursusudbud' klikke dig videre til kursuskataloget og få mere information om studiestartsprøven. Kususkataloget vil være opdateret pr. 1. september 2021.