Studiestart Æstetik og kultur Bachelor 2019

Velkommen på Æstetik og kultur!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

Kære nye studerende på Æstetik og Kultur

Hjerteligt velkommen til! Vi glæder os helt vildt til at møde dig og byde dig velkommen her på ÆK. 

Studiestarten for nye studerende er mandag d. 26 august i uge 35, 2019. Den første uge vil være en introduktion til både faglige, praktiske og sociale elementer - som bliver vigtige dele af din fremtid som studerende ved fakultetet ARTS på AU.

Til at hjælpe dig til at få den bedste start på universitetet, er vi et hold på 11 tutorer fra 3. semester og én cheftutor fra 5. semester, som er der for dig både i og efter studiestartsugen. Vi har bestræbt os på at sammensætte et både spændende, sjovt og fagligt program.

På denne side kan du finde programmet for studiestartsugen, og anden information, der er vigtig for dig som ny studerende. Vi har oprettet en facebook-gruppe for dit hold, hvor vi kan dele informationer med jer op til studiestarten. Du finder link under "praktisk information". Senere vil du modtage en mail på din AU-mail-konto om mødested første dag. Indtil da kan du orientere dig i intro-pjecen.

Vi glæder os meget til at møde dig!

De bedste hilsner,

ÆK’s tutorer    

Praktisk information

Første dag: Mandag kl. 8.30. Vi starter ugen med morgenmad hjemme hos tutorerne! Du vil få tilsendt en mail med gruppe og adresse, for hvor du skal møde op første dag. Vær opmærksom på, at mailen sendes til den AU-mail. 

De andre dage: Vi mødes på “Kasernen”, der er vores campus. Det ligger på Langelandsgade 139, Bygning 1584, Indgang A, Lokale 112. 

Facebook: Vi har oprettet en facebook-gruppe for dit hold. Du kan anmode om medlemskab her: https://www.facebook.com/groups/870263440016166/ 

 

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Æstetik og kultur er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Moderne kultur. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

371970 / i40