Orientation Week Cognitive Science BA 2020

Foto: AU
Foto: AU

Dear new students at ARTS, Aarhus University.

The introduction week for new students is Monday 24 August (week 35), 2020. The first week will be introductions to academic, practical and social elements, which are important for your future as a student at ARTS, Aarhus University. In early June the programme for the first week will be published on this page, as well as other information, which is important for you as students.

IT-systems and important links

  • mitstudie.au.dk is the entry to teaching, studyinformation and self-service systems. Here you can find your weekly schedule, studyportal, academic regulations, AU-mail, important notifications, links to sites and systems and much more. The only thing you need to do is to log on to mitstudie.au.dk. From there you have access to everything you need as a student.
  • Blackboard  is a platform for e-learning, where you teachers upload material and other information relevant to teaching.
  • mit.au.dk is for study self-service. Among other things, you can order a student card here and access STADS (read more below).
  • Student self-service (STADS) is the site, where you can see your exam results, order exam transcripts etc. STADS is also the site where you can register for courses and exams, whenever your degree programme requires you to. Se a guide on the use of STADS.
  • studerende.au.dk/arts is your study portal (you are here now!), where all information relevant to teaching, exam, rules, regulation, guidance etc. is collected.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU