Efter- og videreuddannelse (Tompladsordningen)

Velkommen på dit tompladsstudium

Tillykke med at du er blevet indskrevet som tompladsstuderende på et eller flere fag, på en af uddannelserne på hovedområdet Arts.

Når du skal finde informationer på Studieportalen for Arts, får du behov for at vide, hvilken uddannelse og hvilket institut dit/dine fag hører til.

Det kan du finde i kursuskataloget:

  • Tast navnet på dit fag (kursustitel) ind i søgefeltet og tryk søg
  • Klik på kursustitlen - så får du oplyst primær uddannelse og institut.

Informationerne skal du bruge, når du skal finde blandt andet tid og sted for undervisning, eksamensplaner og studieordninger.

Som tompladsstuderende følger du undervisningen og går til eksamen på lige fod med dine medstuderende, selv om du er indskrevet via Efter- og Videreuddannelse.

Der er et par ting, som du skal være opmærksom på i løbet af dit kursus:

  1. Du skal sørge for at blive oprettet i systemerne for at kunne følge undervisning mv.
  2. Du skal, ligesom dine medstuderende, tjekke, at du er korrekt eksamenstilmeldt i eksamenstjek- og tilmeldingsperioden
  3. Du skal selv finde dine eksamensresultater på mit.au.dk. Her kan du også udskrive eksamensudskrift/kursusbevis.

Desuden er det vigtigt for dig at vide, at

  • du automatisk bliver tilmeldt undervisning og eksamen, når betaling for kurset er registreret
  • du ikke er omfattet af universitetets regler om studiefremdrift
  • du ikke er berettiget til SU
  • du skal kontakte Efter- og Videreuddannelse hvis du ønsker at blive udmeldt eller har spørgsmål til din betaling.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål her eller på Studieportalen for Arts, er du velkommen til at kontakte Studiecenter Arts.