Studiestart Fransk (International Virksomhedskommunikation i Fransk (IVK) og Fransk sprog, litteratur og kultur (SLK)) Bachelor 2019

Velkommen på Fransk!

Her finder du alle praktiske oplysninger om din studiestart

Kære kommende studerende på bacheloren i Fransk Sprog, Litteratur og Kultur (Fransk SLK) og i International Virksomhedskommunikation i Fransk (Fransk IVK)

Din studiestart er mandag d. 26. august 2019 i uge 35, og dette er dermed første dag i introduktionsugen. Introduktionsugen arrangeres og afholdes fælles for nye studerende på både Fransk IVK og Fransk SLK.

Den første uge på AU vil bestå af en række faglige, praktiske og sociale aktiviteter, som har til formål at integrere dig på bedst mulig vis på dit nye studie. For at hjælpe med dette er vi en gruppe nuværende studerende fra begge studier, der vil agere dine tutorer i både introugen såvel som resten af introforløbet. Vi har i fællesskab sammensat et program, der vil klæde dig på til at starte med undervisning ugen efter. Ligesom jer har vi alle været nye og grønne engang, og netop derfor ved vi, hvordan det kan være som ny studerende. Vi håber på at kunne hjælpe jer godt i gang med dette nye eventyr!

Programmet for introugen er til at finde i studiestartspjecen, som du kan downloade under punktet ”studiestartsdokumenter” længere nede på siden.     

Praktisk information

Allerførste dag i introugen er som sagt mandag d. 26. august 2019, hvor vi mødes kl 9.00 ved Den Røde Skulptur i Nobelparken. Adresse og billede over lokationen findes i studiestartspjecen.

Desuden kan du finde kontaktoplysninger for alle tutorer i studiestartspjecen. Hvis du ønsker at kontakte os inden introugens start, skal du skrive eller ringe til en af headtutorerne (kontaktoplysninger findes længere i højre margen på denne side).

Vores facebookgruppe ”Fransk AU 2019” er fælles for både International Virksomhedskommunikation i Fransk og Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Den kan findes på følgende link: https://www.facebook.com/groups/530898114104497/

Du kan melde dig ind i gruppen for at få flere informationer og have mulighed for at kontakte dine kommende medstuderende eller tutorer.

Som en del af intro-forløbet har vi arrangeret en hyttetur i samarbejde med spansk- og tyskstudiet, som ligger i weekenden d. 27-29. september 2019, hvilket vi opfordrer dig til at tage del i, da det er en oplagt mulighed for at komme tættere ind på livet af dine medstuderende.    

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Fransk (både IVK og SLK) er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Fransk sprog i teori og praksis.  Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

373199 / i40