Studiestart på kandidatuddannelser DPU

Kære ny kandidatstuderende på ARTS, Aarhus Universitet. 

Studiestarten 2020 for nye kandidatstuderende på DPU er to dage i uge 35. De to dage vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU.

Datoerne for de to introduktionsdage fremgår af studiestartsprogrammet for din uddannelse, som du finder nedenfor (programmerne tilføjes løbende og senest medio August).

Nedenfor finder du også en række links og videoer, der byder velkommen til DPU og præsenterer dig for en række redskaber og ressourcer som kan hjælpe dig på din vej gennem studiet. Vi anbefaler dig at finde en rolig stund og se videoerne igennem inden studiestartsdagene.

Vi forholder os løbende  til retningslinjerne omkring COVID 19 og planlægger også studiestarten herefter. På nuværende tidspunkt planlægger universitetet med, at studerende kan vende delvist tilbage til universitetet efter ferien, men fortsat med et afstandskrav på 1 meter. Det betyder, at du skal forberede dig på, at såvel studiestarten som en del af efterårets undervisning vil foregå digitalt. Det er derfor også vigtigt, at du har en computer og et godt headset til rådighed. Nedenfor og i studiestartsprogrammet vil følge flere informationer,- bl.a. om AUs læringsportal Blackboard og Zoom, som er to af de digitale platforme, du hurtigt skal og vil stifte bekendtskab med. 

DPU  er en del af Fakultetet Arts og på Arts studiestartside finder du også mange vigtige informationer og råd om at være ny studerende. 

Vi ser frem til at møde dig og ønsker dig en god sommer. 

Studiestartsprogram i Aarhus

Didaktik Dansk

Generel pædagogik

Program

IT-didaktisk design

Studiestartsmateriale

Studiestartprøve

Der er tilknyttet en studiestartsprøve til din kandidatuddannelse.

Deltager du ikke studiestartsprøven ved det første eller andet forsøg, vil det betyde, at du bliver udmeldt af uddannelsen.

Du kan læse mere om hvordan studiestartsprøven ser ud på dit studie her.

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

Studiestartsprogram i Emdrup

Anthropology of Education and Globalisation (Pædagogisk antropologi og globalisering)

 • Program  (Kommer snarest)
 • Velkomstbrev  (Kommer snarest)

Didaktik Materiel kultur

Didaktik Matematik

Didaktik Musikpædagogik

Generel Pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

 • Program  (Kommer snarest)

Studieinformation til alle

SU
Uddannelser på AU er en SU-berettiget uddannelse. Husk derfor at søge om SU, hvis du ønsker det.

@post.au.dk ​studiemail
Som studerende får I automatisk oprettet en mailadresse. Adgang til mailadressen sker via mit.au.dk eller mitstudie.au.dk. Studiemailen kan opsættes i din normale mailadresse. Læs mere om, hvordan du opsætter din mail her.

Lokaler for efteråret
​På Timeplaner kan du få et overblik over, hvordan din undervisning ligger i efteråret samt hvor du skal være. 

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.
 • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal det installeres på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • Aarhus Universitet har desuden udarbejdet en tjekliste til dig omkring informationssikkerhed. Informationssikkerhed handler om at sikre, at du ikke mister dine egne og andres oplysninger eller lækker fortrolige informationer, når du bruger universitetets IT-systemer. Du finder tjeklisten her: https://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/tjekliste/
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :) 

Få overblik over IT-systemer på AU

Videobibliotek - Velkommen og Introduktion til DPU

Her finder du snart velkomstvideoer fra: 

 • Institutleder Claus Holm
 • Næstforperson i studienævnet - studerende Freja Fangel Sivebæk
 • Studievejledningen på DPU