Studiestart på kandidatuddannelser DPU

Velkommen til studiestarten på DPU!

Kære ny studerende,

Studiestarten 2019 for nye kandidatstuderende på DPU starter i uge 35. I København (Emdrup) er det mandag den 26/8 og tirsdag den 27/8, og i Aarhus er det torsdag den 29/8 og fredag den 30/8. De to dage vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU. Nedenfor kan du se programmet for de to dage, samt anden information, som er vigtig for dig som ny studerende.

Ud over de to studiestartsdage vil der være forskellige arrangementer, som hjælper dig med at få en god start på Aarhus Universitet. Via boksene til højre kan du tilmelde dig arrangementerne. Der vil være introduktion til AU IT-systemer, som tilbydes både som webinar i uge 34 og workshops i uge 35 og 36. I uge 38 vil der være arrangementer, som udfolder hvilke redskaber og ressourcer, der findes for dig som kandidatstuderende.

Studiestartsprogram i Aarhus

Didaktik Dansk

Generel pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

Studiestartsprogram i Emdrup

Anthropology of Education and Globalisation (Pædagogisk antropologi og globalisering)

Didaktik Dansk

Didaktik Materiel kultur

Didaktik Matematik

Didaktik Musikpædagogik

Generel Pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

Studieinformation til alle

SU
Uddannelser på AU er en SU-berettiget uddannelse. Husk derfor at søge om SU, hvis du ønsker.

MIT AU
På Mit AU får du overblik over din profil som studerende samt blanketter etc. Login hertil oprettes efter instruktioner fra fysisk eller brev via e-­boks, som fremsendes til nye studerende. Login’et hertil bruges også til BlackBoard.

@post.au.dk ​studiemail
Som studerende får I automatisk oprettet en mailadresse. Adgang til mailadressen sker via mit.au.dk eller mitstudie.au.dk. Studiemailen kan opsættes i din normale mailadresse. Læs mere om, hvordan du opsætter din mail her.

Lokaler for efteråret
​På Timeplaner kan du få et overblik over, hvordan din undervisning ligger i efteråret samt hvor du skal være.