Studiestart Idéhistorie Kandidat 2019

Velkommen til Idéhistorie!

Din studiestart på kandidatuddannelsen i Idéhistorie foregår 28.-29. august. Nedenfor finder du programmet for dagene. Lokale kommer snarest her på siden.

Program for introdagen

Onsdag d.28 august:

11.30 fællesbrunch
13.00-16.00 (+ reception) Schanz og Lykkeberg
18.00 Aftensmad (Anna ordner)
19.30 Semesterstartsforelæsning

Torsdag d. 29 august:

10.00 Morgenmad med mentorerne
10.30-12.00 Studievejledningsoplæg
12.00 Frokost (derefter fri leg)
16.30 Specialekonference
Ca 18.00 Semesterstartsfest

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
430447 / i40