Studiestart Informationsvidenskab og Digital Design Kandidat og Tilvalg 2019

Velkommen til Informationsvidenskab og Digital design

Kære nye studerende

Nedenfor finder du programmet for introdagene på kandidatuddannelserne og tilvalgene i hhv. Informationsvidenskab og Digital design. Der kan forekomme ændringer, så husk at holde øje med programmet frem til 1. september. 

Vi mødes første gang mandag den 2. september kl. 9 til fælles morgenmad i Nygaard byg. nr. 5335.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.