Studiestart Informationsvidenskab 2021

Kære ny kandidatstuderende på ARTS, Aarhus Universitet.

Studiestarten for nye studerende er i uge 35 eller 36, 2021. De første dage vil være introducerende til både faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på ARTS, AU. På denne side vil der i løbet af sommeren 2021 komme et program for studiestarten, samt anden information, som er vigtig for dig.

Studiestartprøve

Der er tilknyttet en studiestartsprøve til din kandidatuddannelse.

Deltager du ikke studiestartsprøven ved det første eller andet forsøg, vil det betyde, at du bliver udmeldt af uddannelsen.

Du kan læse mere om hvordan studiestartsprøven ser ud på dit studie her.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.