Studiestart International og Global Historie 2019

Kære studerende,

Velkommen på kandidatuddannelsen. Nednefor finder du et program over de planlagte introduktionsaktiviteter for den nye årgang på kandidatlinjen i International & Global Historie. Dele af programmet er sammen med den nye årgang på Kulturhistorie, som er den anden kandidatlinje på Historie.

Deltagelse i introduktionsaktiviteterne er naturligvis frivilligt, men håbet er at alle deltager så meget som muligt.

Er du ny på Aarhus Universitet kan du med fordel kaste et blik på studiestartsportalen, bl.a. tjeklisten herunder, for at komme godt i gang:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste-til-nye-studerende/

Venlig hilsen

Mia Gulvad Jørgensen (Cheftutor) og Anna Sønnichsen (Afdelingskoordinator)

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.