Studiestart Nordisk sprog og litteratur 2019

Tillykke med din optagelse på kandidaten i Nordisk Sprog og Litteratur!

Nedenfor finder du dit program for introugen, som kommer til at vare fra mandag den 2. til fredag den 6. september 2019. Programmet indeholder information om fælles aktiviteter for A- og B-linjen og for særlige aktiviteter udelukkende for A-linjen, der vil få udleveret en ugeopgave mandag med opsamling og fremlæggelser om fredagen.

Tjek desuden dit skema og meget andet på mitstudie.au.dk

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.