Studiestart Medievidenskab Bachelor 2019

Velkommen på Medievidenskab!

Her finder du alle praktiske informationer om din studiestart

 

Velkommen til og tillykke med din optagelse på Medievidenskab!

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Derudover vil du blive integreret fagligt og socialt på din nye uddannelse samt på Aarhus Universitet. I introduktionsugen vil et hold af nuværende medievidenskabsstuderende, stå klar som dine tutorer, der vil guide dig igennem et hyggeligt program, som nok skal klæde dig på til studielivet. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for, at give alle den bedst mulige start.

 

Derudover kan programmet for introugen, og meget andet, findes i studiestartspjecen, som du kan downloade under punktet 'studiestartsdokumenter' længere nede på siden.

Praktisk information

Introugen begynder kl.9 i Peter Bøgh Auditoriet (Finlandsgade 21, 8200 Aarhus N –5335-016). Her vil jeres tutorer stå klar til, at tage varmt i mod jer.

Derudover vil vi råde jer til, at blive medlem af vores Facebookgruppe Medierusserne 2019, samt se vores hjemmeside http://www.medierusserne.dk/ der løbende vil blive opdateret med relevant information samt vigtige datoer. Alle disse informationer kan også findes i vores studiestartspjece.

Studiestartsprøve

Pr. 1/9 2016 er der indført en studiestartsprøve på alle bacheloruddannelser på Arts. Prøven afholdes i løbet af september på bacheloruddannelsens første semester.

På Medievidenskab er studiestartsprøven tilknyttet disciplinen Akademisk genreforståelse og formidling. Via linket kan du læse mere om prøvens art i kursuskataloget.  

Det er vigtigt, at du orienterer dig om studiestartsprøven. I introduktionsugen kan din studievejleder fortælle dig mere om studiestartsprøven på din uddannelse. 

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

Få overblik over IT-systemer på AU

371953 / i40