Studiestart på kandidatuddannelser DPU 2021

Kære ny kandidatstuderende på DPU, Aarhus Universitet. 

Studievelkomsten 2021 for nye kandidatstuderende på DPU ligger i uge 34. Studievelkomsten vil introducerer dig til faglige, praktiske og sociale elementer, som er vigtige for din fremtid som studerende på DPU, AU.

 • Studerende der starter i Emdrup har program mandag d. 23 og tirsdag d. 24. august
 • Studerende der starter i Aarhus har program torsdag d. 26. og fredag d. 27. august

De konkrete programmer for de to dage bliver lagt på denne side over sommeren og senest medio august.

Du vil også i juli modtage et velkomstbrev fra studievejledningen, der fortæller dig mere om, hvordan du kommer på AUs IT-systemer, herunder Brightspace, der er det system, som underviserne bruger til at kommunikere læseplaner og litteraturlister mv til de studerende. I Brightspace får du også adgang til vores digitale studievelkomstprogram "Study@AU", der introducerer dig til AU som organisation, dit kommende studieliv, din studieordning, it-systemer og sociale fællesskaber mv. Vi opfordrer dig til at bruge god tid på Study@AU inden studiestarten.

Vi glæder os til at se dig!

IT-systemer og vigtige links

Som ny studerende på AU kommer du til at møde en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål. I starten synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen. I løbet af velkomstugen holder dine tutorer også en IT-introduktion for jer. Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :) 

Få overblik over IT-systemer på AU

Videobibliotek - Velkommen og Introduktion til DPU