Studiestart Historie Tilvalg 2019

Velkommen til tilvalget i Historie!

Som tilvalgsstuderende på Historie vil din studiestart foregå sammen med de nye BA-studerende. Du kan læse mere om programmet for introduktionsugen på studiestartssiden for BA

Som tilvalgsstuderende vil noget af programmet virke mindre relevant for dig, fordi du allerede ved hvordan det er at læse på universitetet. Vi opfordrer dog stadig til at man deltager i så meget af programmet som muligt. På den måde bliver der skabt et godt socialt miljø på dit tilvalg. Introugen indeholder masser af faglighed og festlighed - også for tilvalg.

Find link til din timeplan her.

Vigtig information vedr. undervisningstilmelding 10.-15. august

I perioden 10. – 15. august kan du på selvbetjeningen vælge at prioritere hvilket hold til faget Kildekritisk metode du ønsker at være på, hhv. hold I, II, III og IV. Prioriteringen har betydning for emnet du på 2. semester modtager undervisning i ved faget Kildeintroducerende emne. Se mere i studiestartsdokumentet Vigtig info ang. undervisningstilmelding for BA-TV 2019 herunder.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.