Studiestart Kinastudier Tilvalg 2019

Velkommen til tilvalget i Kinastudier!

Som tilvalgsstuderende ved Kinastudier, vil din studiestart foregå sammen med de nye BA-studerende på Globale studier (som er en samlet betegnelse for uddannelserne i Kinastudier, Japanstudier, Sydasienstudier, Rusland- og balkanstudier og Brasiliansk). Du kan læse mere om programmet for introduktionsugen på studiestartssiden for BA.

Som tilvalgsstuderende vil noget af programmet virke mindre relevant for dig, fordi du allerede ved, hvordan det er at læse på universitetet. Vi opfordrer dog stadig til, at du deltager i så meget af programmet som muligt. På den måde bliver der skabt et godt socialt miljø på dit tilvalg.

Din timeplan er tilgængelig her.

IT-systemer og vigtige links

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • mit.au.dk er til studieselvbetjening, hvor du eksempelvis kan bestille studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannlse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.

  • studerende.au.dk/arts er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
430260 / i40