Skriv til Studiecenter Arts

Er du ikke studerende ved Aarhus Universitet?

For studerende indskrevet ved Aarhus Universitet

Studiecenter Arts Kontakt For AU-studerende

AU-studerende
Emne
Hvilket institut drejer det sig om?*
Jeg har spørgsmål vedrørende

Alle svar på din henvendelse sendes til den AU-mailadresse, du har oplyst ovenfor. Tjek derfor AU-mail-adressen grundigt, inden du sender.

Studieadministrationen på Arts bruger udelukkende AU-mail eller e-Boks, da disse systemer er sikre.
Det er vigtigt at du også bruger AU-mail, når du henvender dig.

Tjek, hvilket institut du hører til

Se institut

  • AU Mail Login
    brugernavn: au[AUID]@uni.au.dk 
    password: ******
  • AU Mail adresse
    [studienr.]@post.au.dk

AU ID er til login
AU ID bruges når du logger på AUs systemer. 
Fx AU Mail og de mange systemer, der bruger Wayf.   

1443643 / i40