Skriv til Arts Studieadministration


For studerende indskrevet ved Aarhus Universitet

Skriv til dit undervisnings- og eksamensteam om:
Undervisning, eksamen, valgfag eller speciale


Arts - Studiecenter - Mailformular 1

AU-studerende
Emne
Sikkerhed
captcha
Tjek og send

Alle svar på din henvendelse sendes til den AU-mailadresse, du har oplyst ovenfor.
Den indeholder dit studienr., som fx 201712345@post.au.dk.

Tjek derfor venligst, om du ved en fejl er kommet til at oplyse dit brugernavn indeholdende dit auid (fx. au12345@uni.au.dk) i stedet for din AU-mailadresse.

AU-mail adresse:
201712345@post.au.dk

Brugernavn til AU-systemer:
au123456@uni.au.dk