StuDIY på Arts

Er du studerende på Arts og vil du gerne være bedre til at:

 • læse og forstå pensum i dybden?
 • skabe en rød tråd i dine opgaver?
 • formulere dig akademisk?

Eller vil du gerne blive mere skarp til akademisk formidling generelt? Så er StuDIY noget for dig!

StuDIY er en sammenskrivning af ”Study” og ”Do It Yourself”.

Med StuDIY kan du tage kurser i seks centrale emner inden for skriftlig akademisk formidling og læsning: Akademisk læsning, Akademisk argumentation, Problemformulering, Synopsis, Analyse og Akademisk sprog. Kurserne er uafhængige af hinanden, så du vælger selv, om du vil tage et eller flere kurser.

Om StuDIY-kurserne

Alle seks temaer under StuDIY udbydes som fysiske kurser af 2 timers varighed.

De bliver afholdt som en kombination af underviser-oplæg om dagens emne og workshop-aktiviteter, som bl.a. lægger op til, at du kan arbejde praktisk med din egen skriftlige akademiske formidling eller læsning.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få respons. Det kræver ikke forberedelse at deltage.

Medbring gerne bærbar computer og egne studiematerialer (f.eks. ting du alligevel skal læse på studiet, opgaver du er i gang med eller tidligere har skrevet, alt efter dagens emne).

TILMELDING TIL

StuDIY F-2019

Akademisk læsning

Dato: Tirsdag d. 5. februar 2019

 • Klokken: 10:00-12:30
 • Sted: Nobelparken, bygning 1483, lokale 454 

TILMELD DIG HER 

tilm.frist: 4/2-2019 kl. 9.00

StuDIY - Akademisk læsning handler bl.a. om:

 • Forskelle typer af læsning
 • Læsningens faser
 • Læsestrategier og -teknikker
 • Notatteknikker

Underviser: Katrine Bønnerup

Akademisk argumentation

Dato: Torsdag d. 28. februar 2019

 • Klokken 13:00-15:00
 • Sted: Nobelparken, bygning 1483, lokale 454

TILMELD DIG HER 

tilm.frist: 27/2-2019, kl. 9.00

StuDIY - Akademisk argumentation handler bl.a. om:

 • Toulmins argumentmodel
 • Argumentet som den røde tråd i hele opgaven
 • Argumentet i det enkelte afsnit  

Underviser: Katrine Bønnerup

Problemformulering

Dato: Torsdag d. 14. marts 2019

 • Klokken: 13:00-15:00 
 • Sted: Nobelparken, bygning 1483, lokale 454

TILMELD DIG HER

tilm.frist: 13/3-2019, kl. 9.00

StuDIY - Problemformulering handler bl.a. om:

 • Hele opgaven i én problemformulering
 • Problemformuleringens rolle i opgaveprocessen og i den endelige opgave
 • Afgrænsning af problemformulering 
 • Problemformuleringens indhold og form  

Underviser: Katrine Bønnerup

Synopsis

Dato: xxdag d. xx. xx 2019

 • Klokken 13:00-15:00
 • Sted: Bygning 1483, lokale 454 (etage 4)

TILMELD DIG HER

tilm.frist: xx/x-18, kl. 9

StuDIY - Synopsis handler bl.a. om:

• Mundtlig eksamen med synopsis
• Pentagon-modellen
• Synopsens disposition  

Underviser: Katrine Bønnerup

Analyse

Dato: Tirsdag d. 9. april 2019

 • Klokken 13:00-15:00
 • Sted: Nobelparken, bygning 1483, lokale 454

TILMELD DIG HER

tilm.frist: 8/4-2019 kl. 9.00

StuDIY - Analyse handler bl.a. om:

 • Analysens enkeltdele
 • Fortolkning i analysen
 • Diskussion
 • Analysestrategi

Underviser: Katrine Bønnerup

Akademisk sprog

Dato: Torsdag d. 25. april 2019

 • Klokken 13:00-15:00
 • Sted: Nobelparken, bygning 1483, lokale 454

TILMELD DIG HER

tilm.frist: 24/4-2019, kl. 9.00 

StuDIY - Akademisk sprog handler bla. om:

 • Genrekrav til akademiske opgaver
 • Videnskabeligt, klart og korrekt sprog
 • Metakommunikation

Underviser: Katrine Bønnerup

StuDIY på Blackboard

Som et supplement til de fysiske kurser har du mulighed for at tilmelde dig StuDIYs online Blackboard-kursus. Her findes fire af de temaer, som også afholdes som fysiske kurser, nemlig Akademisk argumentation, Problemformulering, Analyse og Akademisk sprog. Under hvert tema har du mulighed for at se nogle korte film og efterfølgende teste din viden om emnet.

Du vælger selv, om du både vil komme til de fysiske kurser og tage Blackboard-kurserne eller nøjes med den ene form.

Se introduktion til StuDIY på Blackboard

Sådan tilmelder du dig StuDIY på Blackboard

609103 / i40