Program efteråret 2012

 
Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening

Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30, 

bygn 1451, lok 416

Teologiens bidrag til bioetik

Ulrik B. Nissen

 
Teologien spiller en vigtig rolle i bioetikken. Teologen Paul Ramsey er således én af bioetikkens fædre, ligesom teologiens bidrag til bioetikken overbevisende kommer til udtryk i f.eks. James M. Gustafson, The Contributions of Theology to Medical Ethics. I forhold til diskussionerne om religion i det offentlige rum og teologiens forhold til andre videnskaber, er denne rolle dog vedvarende til diskussion.

Hvordan argumenterer vi i dag for teologiens bidrag til bioetikken?
Hvad indebærer dette for konkrete diskussioner om f.eks. aktiv dødshjælp og abortdiskussionen?
Har teologien i dag noget særligt at bidrage med til helt nye etiske diskussioner om f.eks. nanoteknologi og syntetisk biologi?

Ulrik B. Nissen er lektor, ph.d. ved teologi på Aarhus Universitet og leder af Center for Bioetik og Nanoetik, der er et tværvidenskabeligt forskningscenter, som beskæftiger sig med forskning og formidling omkring bioetiske problemstillinger. Han har netop udgivet en lærebog til gymnasiet om bioetiske problemstillinger, "Liv og magt. Bioetik og videnskabsteori" (Systime 2012).
 
Teologisk Forening


 
Onsdag d. 21. november kl. 19.30, 

bygn 1451, lok 416 

 
Det moderne menneske er kommet for at blive, men hvad så med Gud? 
Om Johannes Sløk

Ole Morsing


Johannes Sløk (1916-2001) var i næsten hele sit arbejdsliv ansat på Aarhus Universitet, bl.a. som professor i systematisk teologi og professor i idéhistorie. Han var en flittig samfundspolemiker samtidig med, at han ytrede sig om sit forhold til Gud. Sløk blev kendt som eksistentialistisk tænker, men hvad vil det egentlig sige?

Sløks livsforståelse og teoretiske udvikling kan i én sætning udtrykkes med ordene: Fra Gud befaler og du adlyder til Guds skabelsesord i en verden som kalder på mennesket for at blive perspektiveret. I sit mere uddybende svar på hvordan Sløk skal forstås, vil Ole Morsing komme ind på både åbenbaringsteologi, sprogteori og samfundsteori.

Ole Morsing er lektor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Han er specielt optaget af og har skrevet om eksistensen, det politiske, æstetiske og religiøse. Han har i 2011 udgivet bogen, "Løgstrup & Sløk" (Klim 2011), som beskriver de to teologers radikalt forskellige opfattelser af Gud, verden og mennesket.


 
Fredag d. 7. december kl. 17.30

i Stakladen

i samarbejde med bl.a. Religionsvidenskabelig Forening


JULEFEST

Aftenens program:

17.45 Dørene åbnes for spisende gæster
18.00 Middag
19.45 Causeri ved dr.theol. Hans Jørgen Lundager
Ca. 20.45 Dørene åbnes for revygæster
21.00 Revy
23.00 Poplicity spiller op til dans
02.00 Festen slutter

Spisebilletter sælges fra d. 23. november til og med d. 2. december.
150 studerende kan købe spisebillet til kr. 125,- på webshop.dpu.dk/Julefest2012_stud og 30 fra VIP og TAP kan købe spisebillet til kr. 150,- på webshop.dpu.dk/TEORVJulefest2012_TAPVIP. Derefter sælges spisebilletter til kr. 190,- på webshop.dpu.dk/Julefest2012.

Revybillet til kr. 60,- sælges i døren.