Program foråret 2013

Program foråret 2013


Teologisk Forening, onsdag den 20. februar kl. 19.30,

i lok. 219, bygn. 1451

De gudsforladtes gud

v. Lars Sandbeck

Kristendom efter postmodernismen. Hvordan kan kristendommen og dens gudstanke blive relevant for det menneske, som lever med en konstant nagende tvivl i forhold til troen på Gud? Hvordan kan vi i dag tale om Gud, hvis vi ikke længere kan forlige os med traditionelle, overnaturlige konceptioner af det guddommelige, men stadig ønsker at kalde os kristne? I foredraget vil jeg i forlængelse af min bog (med ovennævnte titel) forsøge at besvare disse spørgsmål.

Lars Sandbeck er ekstern lektor, ph.d. ved Afdeling for systematisk teologi ved Københavns Universitet.

FÆLLESFOREDRAG MED RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING,

tirsdag den 12. marts kl. 19.30,

i aud. 2, bygn. 1441

Karen King-papyrus

v. Anders Klostergaard og Nils Arne Pedersen

Det vakte betydelig opsigt i efteråret, da Karen King, professor ved Harvard University, offentliggjorde et koptisk papyrusfragment, hvor Jesus taler om sin kone. Hvad kunne det betyde? Var Jesus i virkeligheden gift, skal "konen" forstås symbolsk, eller rummer fragmentet rester af et argument mod askese og cølibat? Eller er fragmentet et falskneri - skrevet for nylig for at bedrage?

Om fragmentet er en ægte papyrustekst fra senantikken eller et moderne bedrageri, kan endnu ikke besvares endeligt. Under den forudsætning, at det er ægte, kan der bestemt findes sammenhænge i senantik kristendom, der kan forklare, hvorfor det blev til. Hvis det er lavet for nylig, findes der omvendt moderne interesser - motivet kan være berigelse eller ideologi. Og dermed vil sagen belyse et andet interessant problem, - nemlig at det både i senantikken og i vore dage er almindeligt at producere tekster, der foregiver at være fra en anden tid, men at den moderne historievidenskab bygger på muligheden af at kunne datere sine kilder rigtigt og at fortolke dem i lyset af deres historiske sammenhæng.

Anders Klostergaard er professor MSO, ph.d. ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet

Nils Arne Pedersen er lektor, dr. theol. i Kirkehistorie ved Teologi på Aarhus Universitet.

 

Teologisk Forening, onsdag den 3. april kl. 19.30,

i lok. 219, bygn. 1451

Ester – porno, powerplay og purim

v. Else K. Holt

Esters bog er blevet kaldt overset og mærkelig blandt de gammeltestamentlige bøger, og sandt er det, at den ikke ligner ret meget andet i GT. Til gengæld ligner den både et eventyr, en antik novelle og nationalistisk propaganda, og der er nok af litterære motiver at tage fat på.

I foredraget følger vi Ester som uskyldig jødisk pige, som sexobjekt, som undercover agent, som dreven politiker og religiøs leder – alt sammen roller, hun spiller med udsøgt kvindelig intuition. Og vi følger Esters bog gennem litteraturhistorien – med et par billeder til sidst. 

Else K. Holt er lektor, ph.d. i Gammel Testamente ved Teologi på Aarhus Universitet.

 

Teologisk Forening, tirsdag den 16. april kl. 19.30,

i lok. 219, bygn. 1451

Grundtvigs kirkelige anskuelse anno 2013

v. Henrik Wigh-Poulsen

N.F.S. Grundtvig talte og skrev meget om de kristelige livstegn: bøn, bekendelse og lovsang. Uden dem, påstod han, er menigheden og kirken død, og så kan det hele være lige meget.

Men hvordan er Grundtvigs syn på kirken, gudstjenesten og dens liv sidenhen blevet forvaltet af den grundtvigske ”understrøm” i folkekirken, som vi kender den?

På hvilke måder lever Grundtvigs tanker om folk og kirke videre i dag?

Det vil jeg forsøge at svare på i mit indlæg om Grundtvig og den grundtvigske arv i både gårsdagens og morgendagens folkekirke.

Henrik Wigh-Poulsen er ph.d., tidligere leder af Grundtvig-Akademiet og redaktør af Dansk Kirketidende. Han har siden 2008 været domprovst i Odense.

Generalforsamling

Onsdag den 1. maj kl. 17.00,

i lok. 219, bygn. 1451

 

Kl.17.00: Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelt nyvalg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen vil der være pizza til de fremmødte.

Kl.19.30: Fra forskningens vækstlag – præsentation af nye ph.d.-projekter

NB. Kun medlemmer af Teologisk Forening har stemmeret.