FAQ om profilfag

Undervisning og tilmelding


Hvordan fordeles pladserne på de enkelte kurser inden for profilen?

Ved overfyldte kurser tildeles plads via lodtrækning. På engelsksprogede profilfagskurser har internationale kandidatstuderende førsteret til pladserne.

Hvor kan jeg finde ud af, hvad de enkelte profilfag handler om?

Du kan læse mere om profilfagene i AU’s kursuskatalog. Find link til profilens kursusbeskrivelser via profilbeskrivelserne på denne hjemmeside. Alle kursusbeskrivelser forventes at være klar i kursuskataloget primo april.

Kan jeg være sikker på, at undervisningstimerne på mine profilfag ikke ligger oven i hinanden?

Ja, undervisningen planlægges, så der ikke bliver overlap mellem de obligatoriske og konstituerende profilfag (20 ECTS) og profilvalgfagene (10 ECTS). Du skal selv orientere dig om undervisningstidpunkter i timeplaner

Er der nogle af kurserne, der udbydes under AU Summer University?

Ja der udbydes profilfag på Summer University, som du kan se i kursusudbuddet i kursuskataloget.

Der er ansøgningsfrist d. 15. marts. Du finder information om ansøgning til profilfag på Summer University her.

Hvordan tilmelder jeg mig profilfag, projektorienteret forløb eller udlandsophold?

Du skal tilmelde dig profilfag og projektorienteret forløb i undervisningstilmeldingsperioden på mit.au.dk.

Ved udlandsophold skal du sørge for, at du har fået forhåndsgodkendt de 30 ECTS, du ønsker at tage på det udenlandske universitet.

Er der en frist for, hvornår jeg skal have forhåndsgodkendt internationalt valgfag (udlandsophold)?

Ønsker du internationalt valgfag i efteråret skal du have din forhåndsgodkendelse af de internationale valgfag på plads inden undervisningstilmeldingsperioden starter. De forhåndsgodkendte fag tæller som en del af din obligatoriske tilmelding til undervisning og eksamen på 30 ECTS pr. semester. Din forhåndsgodkendelse skal derfor være på plads, når undervisningstilmeldingsperioden starter.

Ud på egen hånd: Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit i efterårssemesteret er 1. april.

Hvad hvis jeg alligevel ikke får en studieplads på det udenlandske universitet, eller hvis jeg ikke får en praktikplads, selvom jeg har valgt projektorienteret forløb?

Får du alligevel ikke plads på det universitet, hvor du har fået forhåndsgodkendt internationalt valgfag, eller får du ikke en praktikplads til dit projektorienterede forløb, skal du senest den 20. august søge om at blive tilmeldt profilfag og profilvalgfag. Bemærk du vil kun kunne vælge mellem profilfag og profilvalgfag med ledige pladser.

Jeg læser på en kandidatuddannelse, hvor jeg kun skal have 10 ECTS profilfag. Skal jeg også tilmelde mig en profil?

Nej, som studerende på en kandidatuddannelse med kun 10 ECTS profilfag, skal du prioritere mellem profilvalgfagene, og du skal derfor ikke tilmelde dig et 20 ECTS profilfag.

Merit og dispensationer


Jeg vil gerne skifte mine profilfag ud med andre kurser. Kan jeg det?

Profileringssemesteret giver for de fleste mulighed for et projektorienteret forløb eller udlandsophold eller profilfag inden for de fem profiler. For at sikre ligebehandling og klarhed for de studerende, som måtte ønske at bruge dette semester til noget andet, har studienævnene vedtaget retningslinjer for godkendelse af forhåndsmerit til de eksisterende muligheder:

1. Der gives ikke forhåndsmerit fra andre fag til Projektorienteret forløb

2. Kun udenlandske fag kan forhåndsgodkendes til Internationale valgfag 1-3.

3. Profilfag

a) Forhåndsmerit til de obligatoriske og konstituerende 20 ECTS profilfag:

Studienævnenes vurdering af forhåndsmerit foretages i forhold til, i hvor høj grad det ønskede kursus:

 • De er på kandidatniveau,
 • skaber rum til samarbejde på tværs af flere fagligheder,
 • er erhvervsrettet og indeholder samarbejde med eksterne partnere,
 • indeholder en klart defineret praksis- og gørensdimension og
 • er på 20 ECTS

b) Forhåndsmerit til de 10 ECTS profilvalgfag:

Studienævnenes vurdering af forhåndsmerit foretages i forhold til, i hvor høj grad det ønskede kursus:

 • skaber rum til samarbejde på tværs af flere fagligheder
 • er erhvervsrettet
 • indeholder en klart defineret praksis- og gørensdimension, eller er et redskabsfag som kan underbygge den profilering som sker i det 20 ECTS obligatoriske og konstituerende profilfag den studerende har valgt

c) Forhåndsmerit til ikke-dansksprogede studerende:

Fordi ikke-dansksprogede studerende er udsat for en objektiv forskelsbehandling i form af det begrænsede profilfagsudbud på engelsk, fordi de ikke nødvendigvis retter sig mod det danske arbejdsmarked, og fordi de allerede opfylder en del af profilsemesterets formål ved at være i udlandet, kan ikke-dansksprogede studerende få forhåndsgodkendt alle engelsksprogede kandidatkurser, som i øvrigt forekommer relevant for deres kandidatuddannelse.

For alle studerende er situationen lidt anderledes for merit for allerede beståede fag, fx for studerende, som er overflyttet fra et andet universitet. Her vil der være tale om konkret individuel vurdering.

Hvordan søger jeg om merit?

Du søger merit via mit.au.dk. Du finder vejledning her.

Projektorienteret forløb


 

Hvilke muligheder har jeg på det projektorienterede forløb?

Det projektorienterede forløb er forankret i studieordningen for dit eget kandidatstudium, og du skal derfor kigge i din studieordning for at se præcist, hvilke muligheder du har.

Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg skal have godkendt et projektorienteret forløb eller have tildelt en vejleder?

Du skal henvende dig til uddannelseslederen på dit fag – eller Studiecenter Arts, hvis du er i tvivl.

Hvor kan jeg finde opslag, hvis jeg gerne vil ud i en virksomhed eller organisation i mit projektorienterede forløb?

Du kan finde opslag både vedrørende praktikophold og projektsamarbejder i AU Job- og Projektbank.

Internationalt valgfag


Hvor mange ECTS-point skal jeg have forhåndsgodkendt?

Du skal have forhåndsgodkendt kurser på det udenlandske universitet for i alt 30 ECTS.

Hvor søger jeg om forhåndsgodkendelse af mine internationale valgfag?

Du søger om forhåndsgodkendelse af Internationale valgfag via mit.au.dk. Du finder vejledning her.

Hvor får jeg hjælp til at arrangere et udlandsophold?

Du kan søge råd og vejledning på studieportalen, Udveksling og praktik i udlandet.

Eksamen


 

Hvilke eksamensformer er der på profilfagene?

Eksamensformen for det konkrete kursus står beskrevet i kursuskataloget. Alle profilfag bedømmes med bestået/ikke bestået.

Kan jeg se på mit eksamensbevis, hvilken profil jeg har valgt?

Ja, på dit eksamensbevis vil du kunne se, hvilken profil, du har valgt, eller om du har valgt internationalt valgfag eller projektorienteret forløb. Du vil også kunne se de konkrete kurser, du har taget på dit profilfagssemester.  

Forsinkelse og rammeudvidelse


Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg er forsinket og vil tage profilfagssemesteret i foråret i stedet for efteråret?

I forårssemesteret har du følgende muligheder:

 • Projektorienteret forløb
 • Internationalt valgfag
 • Et begrænset udbud af profilfag på AU- hvilke vil fremgå af siden
 • Merit for en 30 ECTS fagpakke, hvis kompetencebeskrivelse svarer til en af profilernes kompetencebeskrivelser

Der udbydes ikke anden profilfagsundervisning i forårssemesteret.

Jeg er studerende med rammeudvidelse. Hvad er mine muligheder?

Hvis du er studerende med rammeudvidelse, er der forskellige muligheder, alt efter hvilket kandidattilvalg, du følger. Find information om rammeudvidelse.