FAQ om Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling

Spørgsmål

Spørgsmål der ikke besvares i denne FAQ kan stilles til: tillaegsudd-journalistik.arts.viden@au.dk (spørgsmål der besvares i FAQ kan ikke forvente et personligt svar).

Optagelse og adgangskrav

Hvordan søger jeg om optagelse på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

Du finder ansøgningsprocedure og blanketter på hjemmesiden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: www.dmjx.dk/uddannelser/kandidat-og-merituddannelser/tillaegsuddannelse-i-journalistisk-formidling

Bemærk at Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling kun udbydes i Emdrup.

Jeg har ikke den nødvendige dokumentation klar til ansøgningsfristen. Hvad gør jeg?

Ansøgningsblanketten skal være modtaget inden ansøgningsfristen. men dokumentation for forhåndsgodkendelse fra studienævn kan eftersendes efter ansøgningsfristen.

Dokumentationen skal være eftersendt senest den 1. september for efterårssemesteret og senest den 1. februar for forårssemesteret.

Hvad er sandsynligheden for at blive optaget? Er jeg garanteret plads på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

For at sikre fuld udnyttelse af de udbudte pladser gennem hele semesteret, har studerende, der søger om optagelse på alle uddannelsens 30 ECTS fortrinsret. Ved flere ansøgere end antal pladser sker udvælgelsen ved simpel lodtrækning.

Ansøgere, der ikke får en plads, kan søge igen i den næste ansøgningsrunde og de behandles på lige vilkår med de øvrige ansøgere.

Hvordan kan jeg forbedre mine muligheder for at blive optaget?

Du kan ikke forbedre dine muligheder for optag ved eksempelvis at vedlægge karakterer eller en motiveret ansøgning. Ved flere ansøgere end antal pladser sker udvælgelsen ved simpel lodtrækning.

Jeg har afsluttet min kandidatuddannelse/ Jeg kan ikke få godkendt merit til min kandidatuddannelse. Er det alligevel muligt for mig at søge om optag på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

Pladserne på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling besættes først med studerende, der kan få merit for Tillægsuddannelsen som en del af deres kandidatuddannelse. Du vil derfor ikke kunne regne med at få en plads som tompladsstuderende, men du er velkommen til at søge.

 

Du søger om optagelse gennem tompladsordningen mod betaling ved Aarhus Universitet, Efter- og videreuddannelse. Du kan læse nærmere om pris og ansøgningsprocedure samt finde link til ansøgningsskema her.

Undervisning og eksamen

Hvor mange timers undervisning er der per uge?

Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling er et fuldtidsstudie, der kræver et stort engagement og fuld deltagelse. Der er krav om aktiv regelmæssig undervisningsdeltagelse (75% af undervisningen) som forudsætning for at kunne deltage i eksamen.

Du skal som udgangspunkt regne med undervisning på fuld tid, dvs. alle hverdage fra mandag til fredag i tidsrummet ca. kl. 8-16. Den endelige undervisningsplan fastlægges og udleveres af underviserne til optagne ansøgere i forbindelse med studiestart. Inden da kan ikke gives nærmere informationer om undervisningstidspunkter.

Hvornår afholdes eksamen?

Semesteret er inddelt i Journalistisk metode 1, der afvikles i første del af semesteret med efterfølgende eksamen. Journalistisk metode 2 afvikles i den resterende del af semesteret med efterfølgende eksamen. Præcise eksamensdatoer meddeles ved semesterstart.

Merit

Jeg har bestået Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling og skal nu bruge dokumentation til at søge om merit. Får jeg et eksamensbevis?

Der laves ikke eksamensbeviser for Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling. Du skal i stedet selv lave et karakterudskrift fra din studieselvbetjening, som du kan bruge til søge merit med.
Vejledning findes her
.