Æstetiske fag

Studerende på Arts kan tage et praktikforløb / projektorienteret forløb som en del af deres kandidatuddannelse. Et praktikophold kan være i en offentlig/privat virksomhed eller i gymnasieskolen.

Fælles retningslinjer for praktik

Inden du påbegynder din praktik / dit projektorienterede forløb skal du indgå en praktikaftale. Du kan bruge fakultetets fælles praktikaftaleskabelon, som du finder på siden med generel information om projektorienteret forløb.

Projektperiode og omfang

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten.

Dramaturgi, Litteraturhistorie, Musikvidenskab og Retorik:

  • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 2. december
  • I forårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 2. juni

Kunsthistorie:

  • Opholdet skal være afsluttet inden undervisningsforløbets start omkring midten af oktober.

Æstetik og kultur:

  • Opholdet skal være afsluttet inden undervisningsforløbets start, senest den 31. oktober.

Kontaktpersoner på de æstetiske fag vedrørende projektorienteret forløb:

Dramaturgi: John Andreasen
Kunsthistorie: Lise Skytte Jakobsen
Litteraturhistorie: Marianne Ping Huang
Musikvidenskab: Kristine Ringsager
Retorik: Tina Thode Hougaard
Æstetik og kultur: Jan Løhmann Stephensen