Kognitiv semiotik

Hvorfor vælge et projektorienteret forløb?

Projektforløbet skal give dig mulighed for at afprøve dit fag og anvende dine faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng.

Projektforløbet skal have relevans for din uddannelse i bredest faglige forstand og skal gerne samtidig forbedre dine fremtidige erhvervsmuligheder. Du får med andre ord mulighed for at skabe din individuelle kompetenceprofil.

Derudover får du under dit projektforløb mulighed for at opleve, hvordan en arbejdsplads fungerer, og du finder ud af, hvad jobmarkedet forventer af dig som humanistisk kandidat.

Hvor, hvem og hvordan?

Semiotikere kan for eksempel være i projektorienteret forløb på museer, på reklamebureauer, som kommunikationskonsulenter, på forlag, i uddannelsesinstitutioner, IT (interface design), i forskningsprojekter (men ikke på LICS), kommuner, designvirksomheder, inden for film- og mediebranchen og mange andre steder, hvor deres færdigheder inden for menneskelig betydningsdannelse er relevant.

Du er selv hovedaktør i tilrettelæggelsen af dit projektforløb!

Du skal selv tage initiativ til at finde en projektvært (praktiksted) og du skal selv ansøge mv. Der er god hjælp at hente på AU Jobbank. Der findes også en liste over virksomheder, organisationer og institutioner, hvor afdelingens studerende tidligere har været i projektorienteret forløb.

Projektperiode

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

  • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 31. december

Hvordan finder jeg en faglig vejleder?

Vi anbefaler, at du allerede i planlægningsfasen tager direkte kontakt til en mulig faglig vejleder på LICS, således at processen bliver et samarbejde mellem dig, praktiksted og LICS.

Hvis du ikke selv kan finde en passende vejleder, skal du henvende dig til projektkoordinatoren, Rebekah Brita Baglini (rbkh@cc.au.dk).

Når du kontakter en mulig faglig vejleder, skal du vedlægge en kort (1 side) beskrivelse af det projektforløb, du er interesseret i at gennemføre, redegøre for, hvorfor det er relevant for din uddannelse i Kognitiv Semiotik, og vice-versa hvorfor din uddannelse er relevant for projektværten. Du behøver på dette tidspunkt ikke allerede at have nogen aftale med en projektvært. Meningen med din beskrivelse er at gøre det muligt for din vejleder at vurdere den faglige relevans af dit projektforløb og din projektvært.

Udformning af projektaftalen

Inden du starter dit projektorienterede forløb, skal der udfærdiges en skriftlig aftale mellem projektværten, afdelingen og dig. Projektforløbsaftalen skal underskrives af projektværten, afdelingsleder, faglig vejleder og dig.

Kort om eksamen

Det projektorienterede forløb er en eksamensdisciplin, og du skal derfor afslutte forløbet med en rapport.

Rapporten skal opfylde de krav, som fremgår af din studieordning.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.

NB: Er du studerende på 2014-studieordningen eller tidligere studieordninger, har du ikke mulighed for at tage et projektorienteret forløb/praktik som del af din uddannelse.