Lingvistik

Hvorfor vælge at komme i praktik?

Det projektorienterede forløb skal give dig mulighed for at afprøve dit fag og anvende dine faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng.

Det projektorienterede forløb skal have relevans for din uddannelse i bredest faglige forstand og skal gerne samtidig forbedre dine fremtidige erhvervsmuligheder. Du får med andre ord mulighed for at skabe din individuelle kompetenceprofil.

Derudover får du under dit projektorienterede forløb mulighed for at opleve, hvordan en arbejdsplads fungerer, og du finder ud af, hvad jobmarkedet forventer af dig som humanistisk kandidat.

Hvor, hvem og hvordan?

Lingvister kan for eksempel komme i projektorienteret forløb på et museum, den offentlige forvaltning, forlag, skoler (tosprogsproblematikker, høre-/talevanskeligheder, dysleksi), seminarier, sprogskoler, EU-parlamentet, konsulentvirksomheder, reklame, IT, forskningsprojekter (men ikke på Lingvistik), kommuner og mange andre steder.

Du er selv hovedaktør i tilrettelæggelsen af dit projektorienterede forløb!

Du skal selv tage initiativ til at finde en projektvært (praktiksted) og du skal selv stå for at ansøge mv. Der er god hjælp at hente på AU Jobbank. Vi anbefaler dog at du allerede i planlægningsfasen tager kontakt til en mulig faglig vejleder på Lingvistik, således at processen bliver et samarbejde mellem projektværten og Lingvistik.

Projektperiode

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

  • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 31. december

 Hvordan finder jeg en faglig vejleder?

Vi anbefaler, at du allerede i planlægningsfasen tager direkte kontakt til en mulig faglig vejleder på LICS, således at processen bliver et samarbejde mellem dig, praktiksted og LICS.

Hvis du ikke selv kan finde en passende vejleder, skal du henvende dig til projektkoordinatoren, Rebekah Brita Baglini (rbkh@cc.au.dk)

Når du kontakter en mulig faglig vejleder, skal du vedlægge en kort (1 side) beskrivelse af det projektforløb, du er interesseret i at gennemføre, redegøre for, hvorfor det er relevant for din uddannelse i Lingvistik, og vice-versa hvorfor din uddannelse er relevant for projektværten.

Du behøver på dette tidspunkt ikke allerede at have nogen aftale med en projektvært. Meningen med din beskrivelse er at gøre det muligt for din vejleder at vurdere den faglige relevans af dit projektforløb og din projektvært.

Udformning af projektaftalen

Inden du starter dit projektorienterede forløb, skal der udfærdiges en skriftlig aftale mellem  projektværten, afdelingen og dig.

Projektaftalen skal underskrives af projektværten, faglig vejleder og dig.

Kort om eksamen

Det projektorienterede forløb er en eksamensdisciplin, og du skal derfor afslutte forløbet med en rapport.

Rapporten skal opfylde de krav, som fremgår af din studieordning.

Rapporten indleveres på samme måde som andre eksamensopgaver.