Selvstuderet emne

Specielt for Informationsvidenskab, Medievidenskab, Digital Design samt Nordisk sprog og litteratur

Hvis du læser kandidatuddannelsen på Informationsvidenskab, Medievidenskab eller Digital Design kan du søge studienævnet om lov til at aflægge eksamen i valgfrie kernefag som ’selvstuderet emne’. På Nordisk sprog og litteratur kan du ligeledes søge studienævnet om lov til at aflægge eksamen i aktuelle forskningsemner som ’selvstuderet emne’.

I nogle tilfælde kan man som kandidatstuderende have en interesse i på mere selvstændig vis at udvikle sine faglige kompetencer på sin uddannelse. Et selvstuderet emne er et emne, som du selv vælger, og hvor du ikke følger undervisning, men selvstændigt beskæftiger dig med emnet, får vejledning undervejs og til slut afleverer en eksamensopgave.

Kort om selvstuderet emne:

  • Du skal selv finde et emneområde
  • Du skal lave en grundig pensumbeskrivelse svarende til 800-1200 sider per 10 ECTS
  • Du skal have en vejleder tilknyttet dit forløb, som typisk også vil være din eksaminator

Det fremgår af din studieordning, hvilke krav der er til eksamen i valgfrie kernefag samt aktuelle forskningsemner som selvstuderet emne.

Ansøgningen til studienævnet skal indeholde følgende:

  • En fyldig emnebeskrivelse
  • En pensumliste
  • Et vejlederforslag – hvis ikke du selv har en idé, kan du få en vejleder tildelt  
  • En angivelse af, hvilken disciplin i studieordningen som det selvstuderede emne skal træde i stedet for

Ansøgningen sendes til Studienævnet for Kommunikation og Kultur.