Valgfag CLM

Informationen om valgfag herunder gælder for dig, hvis du er studerende på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i hhv. engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Procedure for tilmelding til valgfag

Fristerne for tilmelding til valgfag finder du her.

Valgfagene kan findes i kursuskataloget ca. 14 dage før tilmeldingsfristen.

De studerende, der ikke har fået de ønskede valgfag pga. f.eks. aflysning af valgfag eller deltagerbegrænsning på et valgfag, vil blive kontaktet via studentermailen, så de får mulighed for at tilmelde sig et andet valgfag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden.

AU Summer University

Nedenfor kan du se, hvilke kurser på AU Summer University, der er forhåndsgodkendt til din studieordning..

Hvis du ønsker at få forhåndsgodkendt andre kurser den dem, som fremgår nedenfor, skal du indsende din ansøgning om merit via Selvbetjeningen. I den forbindelse skal du huske at være opmærksom på, at nogle kurser på AU Summer University kun vægter 5 ECTS. Hvis du vælger et kursus til 5 ECTS, er det vigtigt, at du sikrer dig, at det passer ind i din valgfagsblok, da det ordinære valgfagsudbud udelukkende består af kurser til 10 ECTS.

Kurser 2020

 

Tilmelding

Læs mere om tilmelding til AU Summer University.