Valgfag - kandidatuddannelser på DPU

Er du kandidatstuderende på DPU og skal du vælge valgfag (eller gæstefag) i kommende semester?

Nedenfor finder du informationer omkring valgfagsprocessen. Husk at orientere dig om de forskellige frister.

Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen i valgfag og andre ikke-obligatoriske elementer finder sted i følgende perioder:

 • Tilmelding til forårssemesteret - 1.-5. november
 • Tilmelding til efterårssemesteret - 1.-5. maj


Efter fristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på  mitstudie.au.dk., hvorefter du klikker på studieselvbetjening (STADS).

Du kan læse mere om tilmeldingsfrister og generelle regler her.

Valgfagsudbud

Her finder du listen over udbudte valgfag. I listen kan du se hvilke valgfag, der er godkendt til din uddannelse. Listen vil løbende blive opdateret.

 • Efteråret 2019 (Senet opdateret d. 1. april 2019)
 • Foråret 2020 (brug søgeordene "valgfag" og "elective" for en samlet oversigt over valgfagsudbuddet)

De udbudte valgfagsmoduler fremgår af kursuskataloget: Valgfag E2019

(Internet Explorer-browseren virker ikke så godt i denne sammenhæng, så brug evt. en anden browser) 

Forhåndsgodkendelse

Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse (forhåndsmerit) er:

For valgfag i:

 • Forårssemesteret – 1. oktober
 • Efterårssemesteret – 1. april

De valgfag, som er forhåndsgodkendte til din uddannelse, vil fremgå af listen over valgfagsudbud og af din tilmeldingsblanket i tilmeldingsperioden.

Hvis du ønsker et obligatorisk fag fra en anden kandidatuddannelse på DPU som valgfag, skal du sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af gæstefag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk.

Vær opmærksom på, at der på uddannelser med adgangsbegrænsning af princip aldrig er ledige pladser på uddannelsens 1. semester.

Hvis du ønsker, at tage et kursus/modul på et andet universitet eller i udlandet, kan du læse mere om forhåndsgodkendelse og merit her.

Fordeling af valgfag

Fordelingen af valgfagene sker efter følgende kriterier og fordeles IKKE efter først til mølle.

 • 1. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med valgfaget som 1. prioritet
 • 2. Studerende fra den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med valgfaget som 1. prioritet
 • 3. Studerende fra andre uddannelser på DPU i den pågældende studieby med valgfaget som 1. prioritet
 • 4. Studerende fra andre DPU-uddannelser i den modsatte studieby med valgfaget som 1. prioritet
 • 5. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med valgfaget som 2. prioritet
 • 6. Studerende på den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med valgfaget som 2. prioritet
 • 7. Studerende fra andre uddannelser på DPU i den pågældende studieby med valgfaget som 2. prioritet
 • 8. Studerende fra andre DPU-uddannelser i den modsatte studieby med valgfaget som 2. prioritet 
 • 9. Studerende på den pågældende uddannelse i den pågældende studieby med valgfaget som 3. prioritet
 • 10. Studerende fra den pågældende uddannelse i den modsatte studieby med valgfaget som 3. prioritet
 • 11. Studerende fra andre uddannelser på DPU i den pågældende studieby med valgfaget som 3. prioritet
 • 12. Studerende fra andre DPU-uddannelser i den modsatte studieby med valgfaget som 3. prioritet
 • 13. Studerende fra andre uddannelser på AU
 • 14. Studerende fra andre universiteter (udefrakommende gæstefag)

Du skal være opmærksom på, at der er pladsbegrænsning på de enkelte valgfag og at oprettelsen af valgfagene, er betinget af antallet af tilmeldte studerende. Det er derfor vigtigt, at du vælger tre valgfag i prioriteret rækkefølge.

Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning.

Hvornår får jeg at vide, hvilket valgfag jeg har fået

Pladserne bliver løbende og hurtigst muligt fordelt efter fristens udløb.
Når du har fået tildelt en plads, vil det fremgå af Studieselvbetjeningen, som du  finder via mit.au.dk.

Når du har fået tildelt plads på holdet, vil valgfaget fremgå med status "Plads”.
Indtil da vil de have status ”Ej checket”.

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter

Hvis du ikke får en plads på et af de tre valgfag, du har prioriteret, skyldes det enten, at der ikke er plads, eller at valgfaget ikke bliver oprettet. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet med henblik på at vælge nye valgfag blandt valgfag med ledige pladser.

Projektorienteret forløb (praktik) på Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab udbyder Projektorienteret forløb (praktik) til 20 ECTS-point.

 • Under ’Projektperiode- og omfang’ kan du se, hvor mange timer 20 ECTS point er normeret til. I forlængelse af det vil der i løbet af semestret være tale om ca. 10 ugers fuldtidsprojektorienteret forløb, ud over eksamensaktiviteterne.
 • Du skal selv finde et praktiksted.
 • Du tilmelder dig forløbet i undervisningstilmeldingsperioden 1.-5. maj. Forløbet udbydes kun i efterårssemesteret. Vær opmærksom på, om din uddannelse har godkendt, at du kan tilmelde dig forløbet. Du finder listen over godkendte valgfag længere oppe på siden.

Du udarbejder selv udkast til kontraktens punkter ”Specifikke målsætninger for det projektorienterede forløb” og ” Foreløbig plan for vejledning og den studerendes forpligtelser på AU”. De kan opdateres senere, når du er i gang med vejledningen og datoer for undervisning ligger fast.

 • Når du selv og værtsstedet har udfyldt og underskrevet kontrakten, sendes følgende på e-mail til modulkoordinator, Helene Gad Ratner (helr@edu.au.dk) - senest den 1. juni: 

o   Den udfyldte kontrakt (elektronisk)

o   Tre ønsker til vejleder

o   En angivelse af, hvorvidt du vil bruge projektet/det projektorienterede forløb til at indsamle data/empiri til speciale, eller om du tænker det som to adskilte projekter

Modulkoordinator sørger for faglig godkendelse og sender herefter en elektronisk kopi af kontrakten retur til dig senest d. 15. juni. Her vil du også blive informeret om din faglige vejleder for det projektorienterede forløb, som du selv tager kontakt til for at organisere vejledning.

 • Når aftalen er underskrevet af alle parter, skal du indscanne og uploade aftalen via blanketten ’Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’ på mit.au.dk, inden det dit projekt/forløb begynder.
 • Kontrakten skal vedlægges praktikrapporten ved aflevering sammen med en bekræftelse fra praktikstedet på, at du har gennemført praktikforløbet. Vær opmærksom på, at du bliver afmeldt eksamen, hvis du ikke har en gyldig kontrakt, ligesom kontrakter, der ikke har samtlige underskrifter, vil blive afvist.

Tilmeldingen til Projektorienteret forløb (praktik) er bindende, men hvis du alligevel ikke får en praktikplads, skal du hurtigst muligt kontakte Studiecenter Arts for at blive indskrevet på et andet valgfag.