Ansøgning om Arts Rejsestipendie

 Arts Rejsestipendie finder du al information vedrørende:
ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, satser, bilag til ansøgningen, svar på ansøgningen, ændringer til din ansøgning.

Ansøgning

Arts rejsestipendium

Ansøger
Samtidige ansøgninger
Markér, hvis du samtidig søger disse stipendier til udlandsopholdet
Tidligere stipendier
Markér de stipendier du tidligere har modtaget til et udlandsophold
Nuværende uddannelse


eller

Udlandsophold
Udlandopholdets art


Forhåndsgodkendelse skal kun medsendes, hvis du skal på "Udvekslingsophold/studieophold".
Hvis din ansøgning om forhåndsgodkendelse stadig er under behandling i Studienævnet, læs reglerne for eftersendelse af materiale (punktet Bilag til ansøgningen). Vær især opmærksom på fristen for eftersendelse.

Eftersender forhåndsgodkendelsen
Udlandsopholdssted
Periode for studieopholdet
Tro- og loveerklæring
Tro- og loveerklæring*
Indsend ansøgning
captcha
1445889 / i40