Valg af fag og forhåndsgodkendelse

Valg af fag i udlandet

Når du har fundet det eller de universiteter, du gerne vil søge en udvekslingsplads på, skal du selv gå ind på universiteternes hjemmeside, finde kursuskataloget og søge efter fag svarende til 30 ECTS for hver prioriteret værtsuniversitet. Dette kan være tidskrævende, så afsæt god tid til det. Hvis dit værtsuniversitet ikke bruger ECTS-systemet, må du finde ud af, hvor mange af universitetets points/credits/units der svarer til 30 ECTS.

Er fagudbuddet for det semester, du søger, endnu ikke tilgængeligt på hjemmesiden, sammensætter du dit studieprogram på baggrund af det eksisterende kursusudbud. Hvis der efterfølgende sker ændringer, vil det være muligt at ændre din studieplan.

Søger du fag udenfor din primære faglighed kan du udelukkende søge fakultetsbrede eller universitetsbrede aftaler.

Søger du derimod fag indenfor din primære faglighed, kan du vælge mellem fagspecifikke, fakultetsbrede eller universitetsbrede aftaler under din studieordning.

For flere informationer om aftaletyperne, henviser vi til de enkelte aftaler i MoveOn eller på denne side.

Du kan også se evalueringer fra studerende her.

Kontakt din internationale koordinator, hvis du har spørgsmål til valg af fag eller omregning af credits til ECTS.

Forhåndsgodkendelse

Du skal først ansøge om forhåndsgodkendelse af de fag, du vil tage i udlandet, efter du har fået svar på, om du har fået tildelt en udvekslingsplads og i så fald hvor.

Forhåndsgodkendelsen skal altid være på 30 ECTS pr. semester, så du ikke kommer til at forlænge din studietid. 

Det er dit studienævn, der udsteder forhåndsgodkendelsen. Det er også dit studienævn, der bestemmer, hvor mange kurser du skal tage på gæsteinstitutionen, for at det svarer til 30 ECTS. Det er derfor en god ide at undersøge netop dit studienævns retningslinjer, inden du går i gang med at udarbejde en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

For at vurdere din ansøgning har studienævnet typisk brug for minimum en beskrivelse af dit studieprogram samt fag- og eksamensbeskrivelser fra værtsuniversitets hjemmesider.  

Husk at søge studienævnet om forhåndsgodkendelse så snart du har fået tildelt en plads (senest 15. februar for udveksling i efterårssemesteret), da det tager tid at behandle ansøgningen, i nogle tilfælde helt op til otte uger.

Se nærmere om proceduren for forhåndsgodkendelse og merit på Arts.

Learning Agreement

Skal du udveksles via ERASMUS eller Nordplus, skal du ligeledes udfylde en Learning Agreement på baggrund af din forhåndsgodkendelse. At udfylde en Learning Agreement er et krav, for at du kan modtage Erasmus- eller Nordplus-stipendie.

Læs mere om kravene til studerende, der modtager Erasmus- eller Nordplus-stipendie under punktet "Økonomi" i venstremenuen.

Learning Agreement

Ændringer

Bliver det nødvendigt at foretage ændringer i dit fagvalg i begyndelsen af dit ophold i udlandet, skal du orientere dit studienævn ved at søge om at få godkendt disse ændringer. Dette er vigtig for at sikre dit stipendium samt at dit ophold ikke er studieforlængende.

Når/hvis ændringerne er godkendt af dit studienævn, skal du efterfølgende revidere dit Learning Agreement (Del II) og sende det sammen med den nye forhåndsgodkendelse til underskrift hos din internationale koordinator.