ITTU - Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i Udlandet

Med et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) har du som studerende på Arts mulighed for at tage et semester i udlandet.

OBS! Studerende ved flg. BA-uddannelser kan ikke søge om ITTU: International Virksomhedskommunikation, Uddannelsesvidenskab og Teologi.

Ansøgningsfrist

Din ITTU skal være godkendt før du rejser ud. Der er ansøgningsfrist én gang om året.
For både studerende på udvekslingsaftaler og studerende, der rejser ud på egen hånd, gælder det, at fristen for ansøgning om ITTU er 15. februar.

Opbygning af ITTU

Et ITTU består af:

 • 15 ECTS fra et bachelortilvalg udbudt på Arts uden adgangsbegrænsning
 • 30 ECTS bachelorfag på et udenlandsk universitet

Som udgangspunkt fordeler det sig sådan:

5. semester

ITTU:
Bachelortilvalg på AU

15 ECTS

Bachelorprojekt

15 ECTS

6. semester

ITTU:
Fag på udenlandsk universitet

30 ECTS

 • Fagsammensætninger, som er studietidsforlængende, kan ikke godkendes. Det er derfor et krav, at dit ITTU og dit bachelorprojektet skal kunne afsluttes på et år.  

For de 15 ECTS på AU gælder:

 • Der skal vælges et af de eksisterende bachelortilvalg på Arts uden adgangsbegrænsning.
 • Tilvalget må ikke ligge indenfor for dit centrale fag og må heller ikke være fra andre ikke-tilladte kombinationer.
 • Det må ikke indeholde propædeutiske fag.
 • Der kan ikke skiftes til et andet tilvalg, når du først har valgt.

For de 30 ECTS i udlandet gælder:

 • Der må tages fag både inden for og uden for dit centrale fag.
 • Fagene må ikke fagligt/indholdsmæssigt overlappe med disciplinerne på dit centrale fag.
 • Fagene må ikke indeholde propædeutiske fag eller introducerende fag (f.eks. tysk for udenlandske studerende i Berlin eller introduktionskurser for udenlandske studerende).

Regelsæt for ITTU

Reglerne for tilrettelæggelse, ansøgning og godkendelse af ITTU er beskrevet i Arts’ interne regelsæt for ITTU.

Vejledning til retningslinjerne:

 • Valget af ITTU er bindende.
 • Når du har ansøgt om ITTU, kan du ikke skifte til andre tilvalg og dermed heller ikke søge om optagelse på et bachelortilvalg.
 • Hvis udlandsopholdet mod forventning ikke kan gennemføres, fortsætter du på det tilvalg, hvor du har valgt de 15 ECTS.
 • Du kan ikke søge om optagelse på et ITTU, hvis du allerede er optaget på et bachelortilvalg.

Planlægning step-by-step

 1. Overvej og undersøg dine muligheder

  Find ud af, om du har mod på selv at sammensætte dit ITTU, da det kræver mere arbejde at sammensætte et ITTU end at vælge et af de bachelortilvalg, som AU allerede udbyder.

 2. Arranger dit udlandsophold

  Når du har besluttet dig for, at du vil lave et ITTU, skal du finde ud af, hvilket universitet du ønsker at tage dit udlandsophold på og finde ud af, hvilke fag der matcher dine ønsker og AU’s krav.

  Du kan enten rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler eller selv arrangere dit udlandsophold som såkaldt ”freemover”.

  Hvis du vil rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler, kan du på siden her læse om, hvordan du gør.
  Se også listen over udvekslingsaftaler

Ansøgning om ITTU og ansøgning om ændringer

Når du har fået afklaring vedrørende dit udlandsophold, ansøger du om ITTU, der også samtidig er din forhåndsgodkendelse af fagene i udlandet.

Hvis du har ansøgt om AU’s udvekslingsaftaler, vil du få svar på, om du er indstillet til en udvekslingsplads medio januar, og herefter kan du søge om optagelse og godkendelse ITTU. Rejser du ud på egen hånd (freemover), kan der gå længere tid, før du har en aftale på plads.

Du skal søge om ITTU senest ved den årlige ansøgningsfrist, uanset om du har en aftale på plads eller ej.

Du søger via ansøgningsmodulet

Din ansøgning skal indeholde følgende:

Oplysninger om de 15 ECTS på tilvalgspakke på AU:

 • Du skal angive tre prioriteter

Oplysninger om de 30 ECTS i udlandet:

 • Kursustitel
 • Kursusbeskrivelse
 • Dokumentation for ECTS-vægtning (eller omregning til ECTS)

Ændringer i din godkendte ITTU

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre de godkendte kurser i din ITTU skal du hurtigst muligt søge om ændring af din ITTU-godkendelse. 

Du søger via ændringsmodulet

Efter hjemkomst

Du skal ansøge om merit, når du har bestået prøverne, der indgår i dit ITTU.

Du ansøger via mit.au.dk.

Husk at vedlægge dokumentation for den gældende karakterskala ved det universitet, hvor du har aflagt prøverne.

Læs mere om merit og krav til dokumentation.

For sen registrering af dine resultater på dit ITTU, kan have konsekvenser for dine SU-forhold og dine muligheder for optagelse på en eventuel kandidatuddannelse. Derfor skal du søge merit, så snart du har fået bevis for resultaterne fra dit udlandsophold.

Bemærk, at Aarhus Universitet ikke automatisk modtager kopi af dine resultater fra udlandet fra værtsuniversitetet, så det er vigtigt, at du selv sikrer dig en udskrift af resultaterne. Hvis du ikke modtager resultaterne inden for 2 måneder, anbefaler vi at du rykker værtsuniversitetet eller kontakter din internationale koordinator.

FAQ

Jeg har endnu ikke fået tildelt en studieplads i udlandet, men vil ansøge om restpladser til september – hvornår skal jeg ansøge om ITTU?

 • Hvis du har planer om at ville på studieophold i udlandet under dit tilvalg, skal du ansøge om ITTU ved fristen 15. februar – det gælder også, selvom du endnu ikke har fået tildelt en studieplads eller du ikke har søgt ved fristen i december. Hvis du planlægger at søge en restplads via AU GO, skal du derfor ikke søge ind på en af AU’s bachelortilvalg, men i stedet søge om et ITTU.

Kan jeg bytte rundt på semestrene og rejse ud på 5. semester i stedet?

 • Nej, det er ikke muligt at bytte rundt på de to semestre.

Jeg kan ikke se kursusudbuddet for kommende semestre på det udenlandske universitet. Hvad gør jeg?

 • Du skal søge om forhåndsgodkendelse af de fag, du kan se i deres nuværende kursusudbud. Ofte vil udbuddene ligne hinanden fra år til år. Du må gerne søge om forhåndsgodkendelse af mere end 30 ECTS, men kan kun bruge 30 ECTS i dit ITTU. Skulle det alligevel ikke være muligt at få de valgte kurser, skal du søge om en ændring af din ITTU-godkendelse.

Jeg vil gerne tage de 15 ECTS herhjemme på en anden uddannelse end tilvalgspakkerne. Kan jeg det?

 • Nej, du kan kun tage de 15 ECTS på en af Arts’ tilvalgspakker uden adgangsbegrænsning.

Jeg er allerede optaget på et bachelortilvalg og har fået tildelt en restplads gennem AU GO – kan jeg ændre mit bachelortilvalg til et ITTU i stedet?

 • Nej – dit valg af bachelortilvalg binder. Hvis du allerede er blevet optaget på et bachelortilvalg, kan du derfor ikke ansøge om et ITTU, hvis du senere får tildelt en restplads.

  Hvis du får tildelt en restplads og allerede er optaget på et bachelortilvalg, skal kurserne du vælger under dit udlandsophold kunne indgå i det tilvalg, du er optaget på, og give merit for kurserne her.

  Læs mere om forhåndsgodkendelse og merit.

Skal der være en faglig sammenhæng mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken?

 • Nej, der behøver ikke være en rød tråd mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken.

Hvad sker der, hvis jeg alligevel ikke kan tage til udlandet og tage de 30 ECTS?

 • Så forbliver du på det tilvalg, hvor du har taget de 15 ECTS, og tager dermed den samlede tilvalgspakke dér i stedet for et ITTU.

Hvad sker der, hvis jeg mod forventning dumper ét af mine udenlandske fag?

 • Hvis du ikke har mulighed for at få en reeksamen i udlandet, skal du hurtigst muligt søge om en ændring af din ITTU-godkendelse, da du skal have færdiggjort dit ITTU på anden vis. Løsningen vil typisk være, at du tager et fag mere på det tilvalg, hvor du tog de 15 ECTS eller alternativt et Summer University-kursus.   

Ansøgningsskemaer

Spørgsmål?

1401514 / i40