Ansøgning om godkendelse af ITTU

Ansøgningsfrister

  • 15. februar: ansøgning om godkendelse af ITTU
    On-line ansøgningsskemaet er kun synligt på denne side under ansøgningsrunden
  • 15. april: ansøgning om optagelse på 15 ECTS på et BA-tilvalg på Arts
    Der ansøges via AU's digitale ansøgningssystem (DANS).  

On-line ansøgningsskemaet

  • Felter markeret med * er obligatoriske
  • Du skal uploade al dokumentation som pdf-filer.
    Det gælder dokumentationen for omregning til ECTS og det gælder kursusbeskrivelserne for kurserne i udlandet.