Feltstudier, praktik og sprogophold

Nogle studier på Arts har feltarbejde, praktik eller sprogophold indbygget i deres studieordninger.

Hensigten med disse udlandsophold er at tilføre studerende på disse studieprogrammer helt basal viden, praktisk erfaring og sprogfærdigheder indenfor det relevante studieområde som en integreret del af uddannelsen.

For disse udlandsophold gælder ligeledes krav om forhåndsgodkendelse af opholdet fra det relevante studienævn, så det garanteres, at opholdet ikke er studieforlængende – dog vil der her normalt være tale om 20-30 ECTS afhængig af den pågældende studieordning.

!Bemærk: Forhåndsgodkendelsen SKAL underskrives af en repræsentant for dit studienævn. Det er ikke tilstrækkeligt med din vejleders underskrift.

Du skal selv finde stedet for dit feltstudium, praktik- eller sprogophold. Du kan søge efter relevante praktiksteder i AUs jobbank.

Der kan søges økonomisk støtte fra Arts til denne type ophold. Se Arts Rejsestipendium.