Freemover

En freemover er en studerende, der studerer i et semester ved en udenlandsk uddannelsesinstitution udenom en udvekslingsaftale. Termen freemover bliver mest brugt i Europa, og andre termer for samme aktivitet er fx Study Abroad (i AUS/NZ), non-degree student (USA/ASIA), guest student og visiting student. Freemovers planlægger deres eget semester i udlandet med reduceret støtte fra Arts Internationale Team. Det er ofte muligt at benytte sig af en agent. Agenter er private virksomheder, der bliver betalt af udenlandske uddannelsesinstitutioner for at rekruttere studerende til enten fuldtidsstudier eller semesterophold.

Hvad skal jeg overveje som freemover

Som freemover skal du være forberedt på at investere endnu mere af din tid og energi i forberedelsen af dit udlandsophold, da du selv skal stå for al kontakt til værtsinstitutionen.

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe al relevant information (både praktisk og faglig).

Ikke alle universiteter optager freemovere.

I de fleste tilfælde vil du skulle betale uddannelsesafgift / tuition fee til værtsuniversitetet for at blive optaget og blive tilmeldt fag. Du kan søge  Udlandsstipendium til at dække en større eller mindre del af din uddannelsesafgift ved værtsuniversitetet. Derudover kan du søge  Arts rejstipendium som tilskud til rejseudgifter.

Hvordan kommer jeg i gang

Du bør starte med at planlægge dit freemoverophold så tidligt som muligt – gerne op til et år i forvejen. I nogle tilfælde vil ansøgningsfristen til værtsuniversitetet ligge allerede inden ansøgningen om en udvekslingsplads via AU/Arts.

Når du vælger din værtsinstitution, så overvej kriterier som geografi, akademisk kvalitet og vigtigst af alt, hvilke fag du kan få overført til dit AU/Arts studieprogram.

Hvordan søger jeg om et freemoverophold

Kontakt værtsinstitutionen og/eller undersøg værtsinstitutionens website for at finde information om deadlines, ansøgningsprocedure, optagelseskriterier, boligmuligheder og vigtigst af alt fagudbud. Find ud af, hvor meget du skal betale i uddannelsesafgift.

Du skal sikre dig, at værtsinstitutionen er opmærksom på, at du søger som freemover og ikke som enten udvekslingsstuderende via en AU/Arts aftale eller som fuldtidsstuderende.

Det er en rigtig god ide at sætte dig sammen med andre studerende, der også gerne vil ansøge om freemoverophold, så I kan hjælpe hinanden med at indsamle information og udfylde ansøgninger.

Forhåndsgodkendelse og merit

I forbindelse med et freemoverophold skal du også søge forhåndsgodkendelse og merit. Du kan finde information om frister og regler på Studieportal Arts under menupunktet  Regler for forhåndsgodkendelse og merit (Arts). Hvis du er ITTU studerende, kan du finde information om frister og regler på Studieportal Arts under menupunktet   ITTU - Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i Udlandet.